Planlegg og tren på intervjuet ditt👩‍🎓👨‍🎓

 

img_2002

Her er de mest brukte spørsmålene som blir stilt i et jobbintervju. Lag dine egne svar.
1. Hva er grunnen til at du søker denne
stillingen?

• Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs for å fylle stillingen
– ref. Deres stillingsomtale i ……..

• Min nåværende jobb i Bedriften AS opphører pga. nedleggelse av fabrikken. Mine kolleger og jeg mister dessverre arbeidet
som en følge av dette…

• Etter gjennomgang av hjemmesidene deres oppfatter jeg dette som en profesjonell bedrift som ansvarliggjør og involverer de ansatte i bedriftens utvikling. Dette motiverer meg og jeg ønsker både å bruke og utvikle min kompetanse i en slik bedrift.

• Fordi stillingen innebærer variert praktisk arbeid. Stillingen innebærer oppgaver jeg tror/vet jeg vil trives med.

• Som en følge av en nedbemanningsprosess. Dette var synd, fordi jeg trivdes veldig bra
i jobben. På tross av det, jeg ser frem til å begynne i en ny og utfordrende jobb hvor jeg får brukt min kompetanse i et nytt miljø og med nye arbeidskollegaer.

2.Kan du fortelle meg noen av dine sterke sider?

• Jeg er fleksibel og liker å gjøre forskjellige jobber til forskjellige tider. Gjennom å få ulike oppgaver får jeg større forståelse for hvordan bedriften fungerer.

• Jeg er praktisk anlagt, ser raskt sammenhenger og finner metoder for å gjøre ting enklere og lettere.

• Jeg er sosial og har lett for å tilpasse meg, snakke og hjelpe andre mennesker.

• Jeg er pålitelig og møter alltid på jobb i tide. Jeg får tilbakemelding fra mine omgivelser at jeg er en person til å stole på og som gjør det andre forventer av meg.

• Jeg er kvalitetsorientert og som oftest plan- legger jeg ting på forhånd, slik at jeg kan jobbe rasjonelt/strukturert.

3.Kan du beskrive noe svake sider ved deg selv?
• Jeg viser stor omsorg for mine nærmeste, familie og kolleger, og glemmer i perioder å pleie meg selv.

4.Hva synes dine tidligere kollegaer om deg som person?

• Jeg har fått tilbakemelding om at jeg er en kollega å stole på, og som får utført mine arbeidsoppgaver til rett tid.
• Synes dette spørsmålet er litt vanskelig å svare på, men jeg har i hvert fall fått tilbakemelding fra min leder (bl.a. gjennom medarbeidersamtalen) om at jeg vurderes som en lojal, humørspredende og arbeidsom kollega.

5.Kan du utdype hva du gjorde på din forrige arbeidsplass?

• Jeg var kundemottaker med ansvar for å behandle klager og yte ulike serviceoppdrag

• Jeg drev med oppsøkende salg innen kontlrmaskiner.

6.Har du god helse?
• Ja, selvfølgelig.
• Ja, jeg har bl.a. syklet til jobben hver dag de siste 13 årene.
• Ja, det har jeg. Jeg har faktisk ikke hatt en eneste dag borte fra jobb de siste syv årene.

7.Hva gjør du i fritiden?

• Håndarbeid og diverse dekorasjoner.

Jeg liker å gjøre praktiske ting hvor jeg får bruke mine kreative evner.

• Min datter har hester som hobby og jeg stiller opp for henne. Det er viktig at barn får støtte, oppmerksomhet og hjelp fra sine foreldre på hobbyer/fritidsinteresser de brenner for.

• Jeg er opptatt av å gå tur i skog og mark, og dette gir meg ekstra energi/overskudd som igjen gjør at jeg kan yte maksimalt på jobben.

• Jeg leser mye, spesielt faglitteratur. Jeg er opptatt av å tilegne meg ny læring og faglig oppdatere meg på ting som kan relateres til jobben.

8.Du har et opphold i utdannelsen din, hva er grunnen til det?

(Denne er kanskje ikke aktuell for deg, men har du hatt et hull i CV’n bør du ha en god forklaring)
• Pga. liten motivasjon, skulle jeg ta fri i ett år mellom 2. og 3. klasse på videregående skole og heller jobbe ett år. Jeg var opptatt av å ha høy motivasjon for å kunne skape gode resultater 3. året. Dette angrer jeg ikke på.

• Jeg var skoletrøtt og ønsket et arbeidsår, mellom 2. og 3. skoleår i vgs. Det ene arbeidsåret ble til fem spennende arbeidsår. Da jeg så tok tredje året på videregående, merket jeg at jeg hadde en helt annen ballast enn mine medelever som var yngre, og hvor jeg fikk gode resultater fordi jeg visste mer om arbeidslivet og hadde bedre helhetsforståelse. Det at jeg hadde et opp- hold i utdannelsen angrer jeg ikke på.

• Jeg ble pappa i ung alder og var avhengig av inntekter for at familien skulle ha det godt. Da vi hadde bygget opp et økonomisk trygt fundament, fortsatte jeg mine studier.

9. Hvilke arbeidsoppgaver trives du best med?

• Arbeidsoppgaver hvor jeg får brukt og videreutviklet min kompetanse og mine ferdigheter.

• Jeg trives med arbeidsoppgaver som varierer i form og innhold, fordi jeg liker fleksibilitet i arbeide

• Jeg trives med selvstendige arbeidsoppgaver hvor jeg har definerte oppgaver og hvor jeg har mulighet til å ta selvstendige vurderinger/avgjørelser.

• Jeg trives med oppgaver hvor vi arbeider i team og er avhengig av å spille på hverandres ferdigheter.

• Jeg er en utadvendt person og trives med utstrakt kundekontakt og hvor jeg kan yte både ekstern og intern service.

10. Hva motiverer deg?

• Jeg blir motivert av tilbakemelding fra kolleger og ledere på den jobben jeg gjør. Gjennom konstruktiv tilbakemelding, positiv så vel som negativ, får jeg utviklet meg som fagperson og kollega.

• Jeg blir motivert av arbeidsoppgaver som utfordrer og er med på å videreutviklet min kompetanse.

• Jeg blir motivert av å få muligheten til å delta i prosjekter, hvor vi spiller på hver-
andres kompetanse og løser utfordringer i fellesskap.

• Jeg blir motivert av å få ansvar, for ansvar viser at ledelsen har tillit til meg og mine vurderingsevner.

• Jeg blir motivert av et arbeidsmiljø hvor ledelsen involverer de ansatte i forbedrings- aktiviteter og optimalisering av bedriften.

• Kompetanseheving motiverer meg ved at jeg kan se og få muligheten til å utvikle meg både faglig og personlig.

11. Hva demotiverer deg?

• At personer ikke er ærlige. Jeg liker personer som er ærlige og direkte i sin talemåte. Jeg viser både tillit og har respekt for slike mennesker.

• Urettferdighet.

• At jeg ikke får oppmerksomhet og tilbake- melding på den jobben jeg gjør. For at jeg skal få utført jobben på best mulig måte er jeg avhengig av tilbakemelding fra nærmeste leder, samt at jeg ønsker å bli involvert i forbedringsarbeid i bedriften.

12. Hvordan liker du å jobbe med ulike mennesker fra forskjellige kulturer?

• Jeg liker å jobbe sammen med andre fordi jeg da føler jeg blir ansvarliggjort i jobben min og får mulighet til å påvirke.

• Jeg liker å jobbe med ulike mennesker fordi de har forskjellige sosiale relasjoner og kulturer som jeg syntes er spennende når vi i fellesskap skal løse utfordringer og problemsstillinger.

13. Hvordan liker du å jobbe i grupper og team?

• Jeg vurderer det å jobbe i gruppe og team som to forskjellige ting. Å jobbe i gruppe kan ofte bli litt for tilfeldig og løsaktig –
det mangler den riktige strukturen. Team derimot involverer gruppemedlemmene på en helt annen måte, bygger på sosiale relasjoner, følger en gitt metodikk og hvor gruppen bruker ulike verktøy/metoder for å løse problemer.

14. Hva kunne du tenke deg i lønn?

• Lønn som fortjent. Forresten – hvordan er denne stillingen lønnet?

Tidligere har jeg hatt ca. kr 350 000,-. Hva er tilbudet ditt?

15. Hvor ser du deg selv om 3 år?

• Som en god medarbeider hos dere.

• Jeg ser meg selv som arbeider her om 3 år.

• Som en attraktiv kollega i en virksomhet hvor jeg får brukt min kompetanse fullt ut og hvor jeg får videreutviklet meg gjennom bedriftens interne kompetanseutviklings- programmer.

16. Planlegger du å få barn?

• Nei, jeg har to fra før som trenger min oppmerksomhet og blir fulgt opp på riktig måte.

• Ja, når tiden er inne en gang i fremtiden. • Nei, nå satser jeg ytterligere på min egenutvikling og videre karriere.

17. Er du villig til å jobbe overtid?

• Ja, selvfølgelig. Forresten – hvor mye over- tid er det i denne stillingen?

• Behov for overtid er som oftest tegn på at det er stor etterspørsel etter bedriftens produkter. Som medarbeider ønsker jeg å bidra til at vi klarer å tilfredsstille denne etterspørselen.

• Ja, jeg har nå voksne barn og mine muligheter og motivasjon til å jobbe overtid er derfor god.

•18. Har du erfaring fra skiftarbeid?

• Ja, har jobbet to-skiftsordning over flere år.

• Nei egentlig ikke, men jeg stiller meg åpen til dette hvis jobben innebærer skiftarbeid.

• Ja. Kan du fortelle meg om skiftordningen ved denne bedriften

• Nei, men min tidligere stilling har inn- befattet mye fleksitid. Noe jeg forresten synes har vært ok.

19. Hvor fleksibel er du?

• Jeg mener selv at jeg er meget fleksibel i jobbsammenheng.

• Hva mener du? Fleksibel i forhold til type arbeidsoppgaver, fleksibel i forhold arbeidstider/overtid etc.?

• Jeg trives med forskjellige arbeidsoppgaver fordi da blir jobben min ikke så ensformig, jeg får utvidet mine kompetanseområder og får større helhetsforståelsen om hvordan
bedriften/avdelingen fungerer. Dette gjør også at min verdi som arbeidstaker øker.

20. Hvor lang oppsigelsestid har du?
• Jeg har tre måneder, men har avtale med bedriften som tilsier at jeg kan slutte før og etter eventuelt ønske fra dere.

• Når har dere eventuelt tenkt å ansette en ny medarbeider?

21. Hvorfor har du tatt etterutdanning?

• For å være oppdatert i jobben.

• For å heve min egen kompetanse og markedsverdi.

• Fordi jeg synes det er spennende å lære noe nytt og liker utfordringer.

22. Ville du ansatt deg selv?

• Ja, så lenge jeg er kompetent til jobben.

• Ja, fordi jeg er pliktoppfyllende, pålitelig, ærlig, står på og er viljesterk.

• Ja, selvfølgelig ville jeg det!

• Ja, fordi tidligere kolleger/ledere av meg har sagt at jeg er dyktig, lojal og fleksibel.

23. Hvorfor mener du at du er den rette for denne jobben?

• Fordi jeg tror på meg selv og fordi jeg har erfaring fra denne type jobb

• Når jeg leste stillingsannonsen følte jeg den virket spennende og riktig for meg og mine. kvalifikasjoner.

• Fordi jeg føler at jeg har noe å bidra med.

• Fordi jeg har lang og god erfaring fra yrkeslivet og denne type jobb, og fordi jeg er opptatt av å utvikle nye sider av meg selv.

• Fordi jeg tror at jeg har de riktige kvalifikasjoner for å kunne lykkes i denne jobben og tilføre bedriften noe virkelig positivt.

24. Hvilket arbeidsmiljø foretrekker du å jobbe i?

• Jeg foretrekker et åpent, hyggelig og godt arbeidsmiljø, med rettferdige og ærlige ledere og kollegaer.

• Jeg foretrekker et positivt arbeidsmiljø hvor ledere og medarbeider har tro på det produktet/ de tjenestene de leverer, et miljø med mye humor, rettferdig behandling og hvor man er dyktige til å gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger (ris/ros).

• Jeg foretrekker å jobbe i et arbeidsmiljø hvor jeg og mine medarbeidere kan bli involvert i kvalitets- og forbedringsarbeid, som er med på å øke effektivitet og trivsel på arbeidsplassen.

• Jeg er en lojal medarbeider som raskt kan tilpasse meg ulike miljøer. Samtidig er jeg opptatt av å se en ”mening” med det jeg gjør/utfører på jobben.

Om kayelling

Jeg har vært så heldig å kunne omstilt og utviklet en kundemasse på 20.000 personer i 1.200 bedrifter. Dette har gjort at jeg kanskje er en av de mest erfarne “utviklere” i skandinavia innen vekst. Jeg er serifisert som hypnoterapeut og er også medlem hos Dansk Hypnose Fælles Forbund. Forfatter av fagbøker innen salg, service og prestasjonsledelse (Situasjonsbestemt ledelse); Bestselgerens 24 ferdigheter, 2012 Bestselgerens kommunikasjon, 2012 Prestasjonsledelse av Bestselgeren, 2012 Bestselgerens verktøykasse, 2012 Hypnoterapeut og NLP Master Practitioner – 4 årig utviklingsprogram med ferdighetstrening med utvikling av 1.800 personer over 5 år. Ref.; Norges Beste Rekrutterer og FAFO rapport-forskning. Sertifisert til å anvende en rekke person- og teamrollekonsepter bl.a. Management Strategies. Har utarbeidet atferdsanalyser innen: Realasjonsanalyse, Teamanalyse og Lederstiler. Kay arbeider i dag som fagansvarlig rådgiver/terapeut og coach med “laserfokus” på headhunting, lederutvikling, salg og servicekvalitet. Han har over 20 års erfaring (17 000 timer) fra forbedrings-prosesser i næringslivet og er spesialist på adferdspsykologi og utvikling av mennesker. Dokumenterer topp resultater på salg, service og lederutvikling. Flere av Kay‘s kunder har doblet-tredoblet sin omsetning og blitt Gasellebedrifter. Han er kjent for å kvalitetssikre utviklingsprosesser. Kay sine bøker er blitt godkjent fra Høgskolen med totalt 30 studiepoeng. Han er også vært inne som faglærer på Markedshøgskolen innen Personlig salg og Relasjonsledelse. Bestselgerseien 1-4 er også nå blitt brukt som dokumentasjon innen salg og servicekvalitet og blitt ISO godkjent gjennom bedriften SKANEM
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s