Suksess som «Business Coach»


  1. image

Det er mange ulike definisjoner av coachiing.
Her er tre:
John Whitmore: Coaching er å åpne opp for
menneskers potensial og maksimere deres
egne prestasjoner. Det er å hjelpe mennesker
til å lære framfor å undervise dem.

Reinhard Stelter: Coaching er en ledelses-
og arbeidsform som dreier seg om å utvikle
fokuspersonens/-gruppens faglige og per-
sonlige selvreguleringsevne. Coaching skal
forstås som deltagelse i fokuspersonens eller
gruppens utviklings- og læringsprosess.

Susann Gjerde: Coaching er en kommunika-
sjonsform som fremmer handling og læring
– på personlig og faglig plan – gjennom
bevisstgjøring, utfordring og motivasjon.
Formålet med coaching er å frigjøre potensial
og hente ut det beste i folk – ikke reparere.
Til det trenger du følgende syv ferdigheter:

Du skal
• utvikle tillit, åpenhet og trygghet, samt
skape en utmerket relasjon til den som blir
coachet.
• bruke intuisjon, stille relevante spørsmål og
lytte aktivt.
• antyde handlingsalternativer, men ikke
fortelle hva medarbeideren skal gjøre.
• oppfordre til handling og etterspørre
resultater.
• gi konstruktiv tilbakemelding, og la individet
lære av egne erfaringer.
• gi anerkjennelse, bidra til å utvikle selvtillit,
støtte og utfordre til positive mestrings-
opplevelser.
• klargjøre at medarbeideren er ansvarlig for
sin egen utvikling og realisering av egne
mål. Coachen er ansvarlig for metoden.
Begge er de ansvarlig for å utvikle en god
relasjon til hverandre

imageHver enkelt medarbeider er selv ansvarlig for
å utvikle seg. Gir du dem de rette omgivelser,
gode relasjoner, muligheter til å stille spørsmål og diskutere, har du oppfylt din funksjon.

En god coach kan hjelpe deg til å nå høye mål,
både faglig og personlig, gjennom å stille
spørsmål du ellers hopper over. Coaching er
hjelp til selvhjelp gjennom å utvikle tenke-,
være- og læremåte. Det gjøres ved å utfordre
og støtte. Spørsmålene er tilpasset coachiens
utviklingsnivå, fordi en god mestringsfølelse
gir den beste og raskeste utviklingen. Jo
fortere du opplever at du får til noe, jo mer
motivert blir du til å lære mer og jo raskere
blir du en bestselger.

Vi snakker hele tiden til oss selv i det stille, coachen kan få coachien til å si dette høyt og derved fremme og bevisstgjøre selvdialogen.

Coachen bidrar til å holde fokus bl.a. ved å minne om mål og handlingsplan.

Medarbeideren presterer fordi handling og
refleksjon kobles sammen med egne indre
styrker. Coaching knytter folk til sine
indre styrker, og dermed blir de i stand til
å prestere. Utøver skal skape det han/hun
ønsker, både skape og nyskape.
En coach stiller tre sentrale spørsmål:

1)Hvor er du? Kartlegger nå-situasjonen.

2) Hva vil du? Kartlegger ønsket
situasjon.

3) Hvordan når du målet?

Det er mer å hente på et optimistisk men-
neskesyn ved å fokusere på framtidens
løsninger enn fortidens problemer. Håp og
optimisme bygger realistisk tro på seg selv,
sine styrker og ferdigheter.

image
HVEM – En coachende lederstil egner seg
godt når du jobber med kompetente med-
arbeidere som kan dra nytte av utfordring,
støtte og tett oppfølging på utvalgte områder.

Hver enkelt medarbeider er selv ansvarlig for
å utvikle seg. Gir du dem de rette omgivelser,
gode relasjoner, muligheter til å stille spørsmål og diskutere, har du oppfylt din funksjon.

En god coach kan hjelpe deg til å nå høye mål,
både faglig og personlig, gjennom å stille
spørsmål du ellers hopper over. Coaching er
hjelp til selvhjelp gjennom å utvikle tenke-,
være- og læremåte. Det gjøres ved å utfordre
og støtte. Spørsmålene er tilpasset coachiens
utviklingsnivå, fordi en god mestringsfølelse
gir den beste og raskeste utviklingen. Jo
fortere du opplever at du får til noe, jo mer
motivert blir du til å lære mer og jo raskere
blir du en bestselger.
HVORDAN -Du gir hjelp til selvhjelp.Du skal åpne for muligheter og alternative løsninger.
Det er mer å hente på et optimistisk men-
neskesyn ved å fokusere på framtidens
løsninger enn fortidens problemer. Håp og
optimisme bygger realistisk tro på seg selv,
sine styrker og ferdigheter.

Vi har et valg. Når vi setter ord på de mange
ubevisste reglene vi har for vår adferd, ser vi
at vi har flere valg. Vi frigjør oss fra stivnede
tankesett. Vi kan gjøre noe med våre spontane
reaksjoner og automatiserte mønstre som
ellers styrer oss.

image

Du skal fremme egne svar, motivasjon og
forpliktelse ved å bevisstgjøre egen viten. Vi
har ofte svarene selv. Det kommer til oss i
det øyeblikket vi har formulert spørsmålet
tilstrekkelig presist.

Coachen er ekspert på å formulere og strukturere spørsmål, se utfordringen fra nye perspektiver og derved utvide handlingsrommet.

Den som har skoen på, vet best hvor den
trykker. Følelsene brukes som informasjon-
skilde. Følelsene fargelegger de valg vi står
ovenfor. Coachen setter ord på følelsene. Han/
hun leter etter inkongruens i kroppsspråk og
ordbruk. Den indre motivasjonen og endring
stimuleres. Medarbeideren kan frykte det
ukjente med endring mer enn nåværende
problemer. Det er kun utøver som kan sørge
for handling. Coach bidrar til at utøver står
ansvarlig og blir forpliktet.

Du skal fjerne hindringer, sortere tanker og
bevisstgjøre.Det vi er bevisst, kan vi kontrollere. Det ubevisste kontrollerer oss. Det jobbes med å la negative og begrensende tankemønstre slippe taket bl.a. ved å fjerne/ redusere effekten av negative indre dialoger.

Ved kaos i hodet av tanker, kan tanker sortere
ved å sette ord på dem. Coachen speiler den
som coavhes ( coachien) slik at det ubevisste
blir bevisst. Det er nyttig fordi det bevisste
kan vi kontrollere, mens det som er ubevisst,
kontrollerer oss.

Du skal gi støtte og holde fokus.
Å foreta valg kan være angstfylt, og krever
støtte. Motivasjon og trivsel stimuleres ved
å gi følelsesmessig støtte og oppmuntring,
mens oppgavestøtte gis gjennom å påpeke
styrker (jfr, høyt støttende lederstil). Vi snakker hele tiden til oss selv i det stille, coachen kan få coachien til å si dette høyt og derved fremme og bevisstgjøre selvdialogen.

Coachen bidrar til å holde fokus bl.a. ved å minne om mål og handlingsplan.

Medarbeideren presterer fordi handling og
refleksjon kobles sammen med egne indre
styrker.

Det gir resultater, læring og vekst.

Coaching knytter folk til sine indre styrker, og dermed blir de i stand til å prestere. Utøver skal skape det han/hun ønsker, både skape og nyskape.

En coach stiller tre sentrale spørsmål
1)Hvor er du? Kartlegger nå-situasjonen.
2) Hva vil du? Kartlegger ønsket
situasjon.
3) Hvordan når du målet?

Bli sertifisert som «Business Coach» Utdannelsen går over 3×2 dager = 6 dager fordelt på 3. Måneder.

image

image

Om kayelling

Jeg har vært så heldig å kunne omstilt og utviklet en kundemasse på 20.000 personer i 1.200 bedrifter. Dette har gjort at jeg kanskje er en av de mest erfarne “utviklere” i skandinavia innen vekst. Jeg er serifisert som hypnoterapeut og er også medlem hos Dansk Hypnose Fælles Forbund. Forfatter av fagbøker innen salg, service og prestasjonsledelse (Situasjonsbestemt ledelse); Bestselgerens 24 ferdigheter, 2012 Bestselgerens kommunikasjon, 2012 Prestasjonsledelse av Bestselgeren, 2012 Bestselgerens verktøykasse, 2012 Hypnoterapeut og NLP Master Practitioner – 4 årig utviklingsprogram med ferdighetstrening med utvikling av 1.800 personer over 5 år. Ref.; Norges Beste Rekrutterer og FAFO rapport-forskning. Sertifisert til å anvende en rekke person- og teamrollekonsepter bl.a. Management Strategies. Har utarbeidet atferdsanalyser innen: Realasjonsanalyse, Teamanalyse og Lederstiler. Kay arbeider i dag som fagansvarlig rådgiver/terapeut og coach med “laserfokus” på headhunting, lederutvikling, salg og servicekvalitet. Han har over 20 års erfaring (17 000 timer) fra forbedrings-prosesser i næringslivet og er spesialist på adferdspsykologi og utvikling av mennesker. Dokumenterer topp resultater på salg, service og lederutvikling. Flere av Kay‘s kunder har doblet-tredoblet sin omsetning og blitt Gasellebedrifter. Han er kjent for å kvalitetssikre utviklingsprosesser. Kay sine bøker er blitt godkjent fra Høgskolen med totalt 30 studiepoeng. Han er også vært inne som faglærer på Markedshøgskolen innen Personlig salg og Relasjonsledelse. Bestselgerseien 1-4 er også nå blitt brukt som dokumentasjon innen salg og servicekvalitet og blitt ISO godkjent gjennom bedriften SKANEM
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s