Forfatterarkiv: kayelling

Om kayelling

Jeg har vært så heldig å kunne omstilt og utviklet en kundemasse på 20.000 personer i 1.200 bedrifter. Dette har gjort at jeg kanskje er en av de mest erfarne “utviklere” i skandinavia innen vekst. Jeg er serifisert som hypnoterapeut og er også medlem hos Dansk Hypnose Fælles Forbund. Forfatter av fagbøker innen salg, service og prestasjonsledelse (Situasjonsbestemt ledelse); Bestselgerens 24 ferdigheter, 2012 Bestselgerens kommunikasjon, 2012 Prestasjonsledelse av Bestselgeren, 2012 Bestselgerens verktøykasse, 2012 Hypnoterapeut og NLP Master Practitioner – 4 årig utviklingsprogram med ferdighetstrening med utvikling av 1.800 personer over 5 år. Ref.; Norges Beste Rekrutterer og FAFO rapport-forskning. Sertifisert til å anvende en rekke person- og teamrollekonsepter bl.a. Management Strategies. Har utarbeidet atferdsanalyser innen: Realasjonsanalyse, Teamanalyse og Lederstiler. Kay arbeider i dag som fagansvarlig rådgiver/terapeut og coach med “laserfokus” på headhunting, lederutvikling, salg og servicekvalitet. Han har over 20 års erfaring (17 000 timer) fra forbedrings-prosesser i næringslivet og er spesialist på adferdspsykologi og utvikling av mennesker. Dokumenterer topp resultater på salg, service og lederutvikling. Flere av Kay‘s kunder har doblet-tredoblet sin omsetning og blitt Gasellebedrifter. Han er kjent for å kvalitetssikre utviklingsprosesser. Kay sine bøker er blitt godkjent fra Høgskolen med totalt 30 studiepoeng. Han er også vært inne som faglærer på Markedshøgskolen innen Personlig salg og Relasjonsledelse. Bestselgerseien 1-4 er også nå blitt brukt som dokumentasjon innen salg og servicekvalitet og blitt ISO godkjent gjennom bedriften SKANEM

Våre headhuntere er tunge på anvendt psykologi , og har full forståelse på kultur/humankapitalen og lederstiler.

Kampen om å skaffe og beholde gode ansatte vil fortsatt være en av de største utfordringene i norsk næringsliv. Å ansette de rette salgsfolkene og lederne kan avgjøre en bedrifts suksess eller fiasko. Selgere varierer mest i prestasjonsnivået sammenlignet med … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hvorfor er det i dag vanskelig å rekruttere selgere? Jeg tror jeg har svaret💥

Med koronaviruset økte mengden digital interaksjon mellom selgere og kunder betraktelig. Tre fjerdedeler av kundene byttet til en ny leverandør, et nytt produkt eller en ny kjøpemetode under pandemien. Vi ser at være kunder får langt mindre forespørsler (leads) enn … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Digital ledelse ?

Ledere må skoleres i den nye normalen Med en ny arbeidshverdag og økte krav fra ledelsen, kunder og ansatte, er mellomledere spesielt utsatt for et høyt stressnivå. Ekstra krevende for mellomledere Mellomlederrollen er spesielt vanskelig. De må balansere for alle. … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Personlighet, mønstre og forståelse av andre mennesker.

Hva former vår personlighet? Mennesket er fra begynnelsen et sosialt vesen, som utvikler seg i samvær og samhandling med sine omgivelser. I læringsteori fokuseres det på hvordan omgivelsene påvirker mennesket, og hvordan det enkelte mennesket oppfører seg i ulike situasjoner, … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hva er «arbeidspsykologi»? Kay Ellingsen 🍒 i Next1

Arbeidspsykologi er en disiplin innenfor psykologien som undersøker psykologiske faktorers betydning for arbeidsrelaterte problemstillinger. Et sentralt tema i arbeidspsykologi er hvordan organisasjoner, gjennom rekruttering og seleksjon, kan ansette de rette medarbeiderne, og hvordan man gjennom ledelse og oppfølging av arbeidstakere kan fremme mestring, arbeidsglede og motivasjon. Forskere … Les videre

Publisert i Uncategorized | 1 kommentar

Det er OK å miste kunder.

Det er OK å miste kunder, bare du vet hvorfor. De fleste misfornøyde kunder blir bare borte. Uten å si noe om hvorfor. Ta derfor godt vare på den sure og misfornøyde kunden som klager. De gir deg muligheten til å gjøre det … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hva vet du om de 7 intelligenser? Kay Ellingsen🍒

1. Språklig intelligens. Dette er evnen til å lese, skrive og kommunisere med ord. Denne intelligensen er typisk høyt utviklet hos forfattere, poeter, talere, politiske ledere, journalister mv. Gode historiske eksempler kan være Shakespeare og Churchill. Hos mennesker med godt … Les videre

Publisert i Uncategorized | 1 kommentar

Har du laget din salgsstrategi for 2022 ? (“make it happen”).f

  HVEM – Du trenger en aktiv strategi for å endre praksis i bestemte settinger (“make it happen”). For å få dine tiltak til å virke, må du gjennomføre dine planer og beslutninger i praksis. Dersom salget eller servicetiltakene gir dårligere resultat enn … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hva gjør du når kunden «overtar som selger»?

Og her er noen interessante forhandlingsteknikker du bare Må kunne 1) Budsjettbløffen 2) Bundet mandat 3) Rent prispress 4) Trekantauksjon 5) Den vennlige gest 6) Trålen 7) Slowboat 8) Salami-metoden 9) Snill gutt – slem gutt 1. Budsjettbløffen – Jeg … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hvordan ledelse er det hos deg i dag? Forvaltningsorienterte eller operative ledere…?

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar