Over 10 000 timer er blitt brukt til å utvikle dette unike og spennende verktøyet Profil 20.

 

image

Hvorfor ta Profil20?

(Eksempel på profil 20 kan du få ved å følge linken nederst på denne informasjonsside).

Livet kan sees som en reise i muligheter. Noen muligheter tar vi uten å blunke, andre sier vi nei til. Vi har våre preferanser (det vi foretrekker) og disse former vår reise. Kan vi endre preferansene og derigjennom reisen? Ønsker vi det, og hva skal til for at dette skal skje? Har det noe å gjøre med hvor godt vi kjenner oss selv?
Hva styrer dine valg? Har du frie valg? Finnes det alternative reiser?

Profil 20 er en spennende reiseguide og kart. Hvorfor?
Kanskje fordi Profil20 handler om det viktigste mennesket i ditt liv, nemlig deg. Og selv om du har levd med deg selv hele livet, kan det fortsatt være uutforskede daler, stepper og skoger – kanskje til og med hav å utforske i deg selv.

Vet du hvilke egenskaper du har gode forutsetninger for å utvikle og utnytte? Vet du hvordan du foretrekker å tenke, eller hvordan du foretrekker å lære? Vet du hva du har best forutsetning til å jobbe med? Liker du høyt tempo eller et mer bedagelig?
Er du utadvendt eller innadvendt?

Profil20 setter det hele på et kart slik at du kan kjenne igjen terrenget. Tror du det er samstemmighet mellom kart og terreng? Kanskje du kan bruke Profil20 som kompass slik at veien videre kan gjøre deg mer fornøyd og glad?

image image image
Lurer du på hvem du er nå?
Lurer du på hvorfor du har vanskelig for å forstå din kollega, partner eller kjæreste?
Lurer du på hva du skal velge?
Bruker du lang eller kort tid på å bestemme deg?
Lurer du på hvorfor du liker det du liker?
Lurer du på å bytte jobb?
Skal du velge skolegang?

Vi er alle mennesker med tanker, følelser, drømmer og forestillinger, ikke minst om oss selv. Mon tro om det stemmer med det andre mennesker mener, tror og føler om oss?

Profil20 er et Mulighets- og utviklingsverktøy som kan si noe om våre muligheter, om våre egenskaper og om hvordan
vi har for vane å tenke. Profil20 kan fortelle noe om hvorfor vi velger som vi gjør.

Alt dette sier deg muligens ikke så mye. Rent konkret kan vi si at Profil20 er en analyse av dine svar på ca 160 spørsmål.
Svarene sammenstilles og avtegner et bilde av deg som individ, indikerer hvilke sanser du bruker, hvilke egenskaper du har, hvilke muligheter du har og hvilke du tar og hvordan du tenker når valg skal tas. Bare for å nevne noe.

Profil 20 gir innsyn i din atferd og sier noe om dine muligheter for endring, vekst og utvikling. Ta deg selv på alvor, ta en Profil20 og reis i dine muligheter. Det vil du ikke angre på.

image image image

I løpet av alle menneskers liv oppleves spørsmålene knyttet til «hvem/hva er jeg?» i større og mindre grad som viktige. Vi har alle en erfaringsbasert oppfatning av, og forventning til, hva og hvem vi er og hva vi vil, og dette former våre liv og relasjoner. Men hvor godt kjenner vi oss selv, våre egne muligheter, ressurser, tenkestil, egenskaper og behov? Hvor godt kjenner vi til hvilke ressurser vi bruker når vi tenker, kommuniserer med andre og handler som vi gjør? Og hva med andre – hvordan tenker de og hvorfor handler de som de gjør? Hva er det med likheter og ulikheter som som fascinerer oss. Til slutt: Hva er egentlig naturlig atferd?

Hvor mye av vår atferd styres av eller er knyttet til det vi bevisst og ubevisst tror er andres krav og forventninger? Så kan vi spørre, hva er viktigst? Nysgjerrighet eller viten? Hva med begge? Er du nysgjerrig på deg selv, eller vet du nok? Er du fornøyd?
Profil20 er en egenskaps- og tenkestilskartlegging for klinisk friske, normalt fungerende mennesker. Den deler oss inn i 20 ulike standard atferdsprofiler som hver har sine individuelle egenskaper, tenkestil, styrker og utfordringer. Dette kan for eksempel være nyttig i egenutviklingsprosesser hvor noen av målene er å definere egne behov, egenskaper og holdninger, utfordringer, tenkestil og kommunikasjonsplattform.

Riktig brukt kan Profil20 være en betydelig verktøykasse i ulike prosesser i livet. Det er via våre sanser og vår evne til å være tilstede i og tolke verden, at vi lever. For å kunne tolke verden rundt oss er vårt beste verktøy selvinnsikt og forståelse av hvorfor og hvordan vi reagerer. Er du nysgjerrig på det viktigste mennesket i ditt liv? Hvem/hva er du?

image image

 

Profil20 kan hjelpe deg i prosessen med å avdekke deler av mysteriet «hvem/hva er jeg?». Å få innsikt i egne muligheter, egenskaper og ressurser gjør oss bedre i stand til å ta de rette valg og forstå hvilke egentlige behov vi har. Ikke minst er dette viktig når vi velger partner, yrke, utdanning, boform, fritidssysler, eller venner for den saks skyld.
Profil20 er et webbasert norsk Mulighets- og utviklingsverktøy som kan brukes:

Ved utvikling av parforhold

Ved valg av utdannelse

Ved yrkesvalg/jobbskifte

Ved rekruttering

Ved programmer for personlig utvikling

Ved bekreftelse/utvikling av eget selvbilde

I forbindelse med personalkabaler

I omstillingsprosesser

For utviklingssamtaler med medarbeidere

For synliggjøring av egenskaper og tenkestil i CV’er

For optimalisering av lederteam

For konflikthåndtering i organisasjoner

Over 10 000 timer er blitt brukt til å utvikle dette unike og spennende verktøyet. Forgjengeren Profil har dannet det statistiske grunnlaget som har gjort utviklingen av Profil20 mulig. Det statistiske grunnlaget består av over 4000 analyser besvart på en periode på ca 15 år. Analyse og grundig granskning av disse besvarelsene, samt integrering av nye og moderne metoder har skapt Profil20, et utviklingsverktøy som fungerer like godt for privatpersoner som for bedrifter, foreninger og organisasjoner.

Det unike med Profil20 ligger i navnet. Det finnes 20 ulike atferdsprofiler, men den som besvarer analysen vil aldri havne i bare èn av disse, slik det er med mange lignende verktøy. Profil20 viser andelen av hver av de ulike 20 atferdsprofilene i din analyse. Dermed havner ingen i bås og alle besvarelser er unike. Hvor stor prosentandel av hver av de 20 profilene som finnes i din besvarelse vises både i et sektordiagram og med vanlige søyler. Bildet til høyre viser et eksempel på hvordan en slik fordeling ser ut.

Profil20 har også mange andre målinger, som for eksempel sansepreferanser, ambisjonsnivå, grad av utadvendthet, grad av risikovillighet og grad av intuisjon, for å nevne noe. Noen av disse målingene viser også en egenvurdert verdi. Det betyr at personen som besvarer analysen fyller ut hvilken grad av utadvendthet vedkommende selv mener han/hun har, for så å kunne sammenligne dette med resultatet på analysen senere

 

image image image image

PROFILER

1- MÅLRETTET INDIVIDUALIST
Den Målrettede Individualisten er sjelden, eksotisk, intuitiv, initiativrik, ekstremt utadvendt, ambisiøs, pågående, smart, kreativ/ustrukturert, og har uvanlig god selvtillit.

Vedkommende kan mangle hemninger, etiske normer og være temmelig selvorientert. Han/hun kan også være en dreven og freidig taktikker som bruker de midler som er til rådighet for å nå sine mål. Målet og intet annet har fokus og virkemidler kan raskt endres etter situasjon. På sitt beste kan en Målrettet Individualist verbalt overbevise selv den mest skeptiske til å tro på sine idéer. Hans/hennes troverdighet, målrettethet og engasjement gjør vedkommende i stand til å selge sand i Sahara om det gjelder.

2- GRÜNDER
Gründeren er svært utadvendt, intuitiv, dominerende, resultatorientert, forandringsvillig, aktiv, krevende, idérik, frispråklig, energisk og utålmodig. Vedkommendes målbevissthet er betydelig og arbeidsviljen formidabel. Gründeren stiller strenge krav til seg selv og de rundt seg, og kan være kritisk til andres tempo og prioritering.

Han/hun er svært utålmodig for å få frem resultater. Gründeren yngler stadig nye idéer i forhold til hva vedkommende for tiden er opptatt av. Han/hun er full av selvtillit, har et stort vinnerinstinkt og tar ikke uten videre et nei for et nei. Gründeren er alltid i farten og det skjer noe rundt vedkommende hele tiden. På grunn av hans/hennes direkte, raske, resultatorienterte og noen ganger kritiske væremåte, kan andre rundt føle seg lite sett og/eller hørt. Han/hun er vesentlig mer saks- enn personorientert.

3- DYNAMISK OVERTALER
Den Dynamiske Overtaler er en utadvendt, sosial, fantasirik, intuitiv, overtalende, humørfylt, taktisk, hjelpsom, sjarmerende, humoristisk og tilpasningsdyktig person. Vedkommende er rask, idérik og søker stadig nye løsninger på så vel praktiske som teoretiske problemstillinger. Han/hun har en åpen, aktiv og direkte uttrykksform, og selvtilliten er betydelig. Derfor kan vedkommende lett ta ledelsen i grupper og team.

I blant kan Den Dynamiske Overtaler ha godt av noen som trekker han/hun ned på jorda når vedkommende bygger sine luftslott, og tidsbevisstheten kan også ha godt av litt jording. Ansvar og innflytelse er noe Den Dynamiske Overtaler både ønsker og tar. På grunn av sin dynamiske natur trenger vedkommende i blant klare strategier og rammer for ikke å løpe fra, eller kjøre over andre. Han/hun trenger stadige nye utfordringer og endringer, og store muligheter for variasjon og fri utfoldelse for å bli værende i et arbeidsforhold over tid. I sitt vesen er Den

Dynamiske Overtaler igangsetter og motivator med en sterk evne til å få andre med seg, også på ikke oppgåtte stier. Da Den Dynamiske Overtaler kan være veldig taktisk er han/hun ofte sikker på at det blir slik vedkommende ønsker til slutt.

4- KREATIV INSPIRATOR
Den Kreative Inspirator er utadvendt, impulsiv, visjonær, nyskapende, idérik, åpen, direkte, leken, entusiastisk og sosial, og mer fokusert på person enn sak. Vedkommende har god selvtillit, er åpen og pågående som kommunikator og får lett med seg andre på idéer. Budsjettansvar og arbeid som krever detaljfokus kan med fordel overlates til andre, men vedkommende har mer enn nok kapasitet til å ta slikt ansvar om det kreves. Evnen til å stimulere idéskaping og innovasjon er oftest unik.

Han/hun har en fenomenal evne til å huske det som er viktig og det som har blitt sagt. Den Kreative Inspiratoren har også unike evner til å bearbeide og underbygge nye tanker og idéer på en vellykket måte. Vedkommende er svært ansvarssøkende og er en igangsetter, markedsfører og sambandsoffiser i én og samme person.

5- TEAMUTVIKLER
Teamutvikleren er ansvarssøkende, igangsettende, utadvendt, pågående, aktiv, nøktern, direkte, svært målbevisst og har god selvtillit. Vedkommende er en dyktig delegerer med naturlig autoritet som tenker langsiktig og er en menneskekjenner med gode evner til å forstå medarbeidernes sterke og svake sider. Han/hun er flink til å hente frem «gullet» i sine medarbeidere ved å inspirere og motivere dem til å jobbe sammen i team mot felles mål. Teamutvikleren har et godt blikk for nødvendigheten av fornyelse og omstilling.

6- TUSENKUNSTNER
Tusenkunstneren er ansvarsvillig, konstruktiv, nyskapende, ambisiøs, uavhengig, utholdende, intuitiv, relasjonsbyggende og samler støttespillere. Han/hun er god til å tenke taktisk, men effektiviteten i utførende arbeid kan være litt variabel, betinget av dagens inspirasjon og jobbinnhold. Tusenkunstneren er som navnet tilsier allsidig, har mange interesser som gjerne skifter ofte, kan mye om mye, mener mye om mye og ser folk an.

Vedkommende liker bedre å sette i gang prosesser enn å avslutte dem, og kan legge for dagen et imponerende engasjement når saken/oppgaven/personen interesserer ham/henne. Om Tusenkunstneren blir spurt om hvor ”noe” er på det rotete skrivebordet, eller i det tilsynelatende kaos vedkommende har rundt befinner seg, vil han/hun som regel forklare at de har sitt eget system i kaoset, og deretter finne frem det som etterspørres. Nesten alltid….

7- MÅLBEVISST SELGER
Den Målbevisste Selger er utadvendt, spontan, tolerant, nysgjerrig, snakkesalig, oppsøkende, idérik, rask, kreativ, selvstendig og endringsvillig. Han/hun har en åpen og inkluderende atferd, skaper tillit rundt seg og er ansvarsbevisst. Den Målbevisste Selger setter seg mål og fullfører gjerne disse. Han/hun ser sjelden problemer og tar motstand eller utfordringer på strak arm, samtidig som vedkommende ikke er glad i rutine og gjentagelse. Den Målbevisste Selger har lett for raskt å oppsøke nye utfordringer.

Vedkommende har stor arbeidskapasitet, er ikke redd for å ta et ekstra tak og trives med å ha mange baller i luften samtidig. Den Målbevisste Selger er glad i frihet i sin funksjon, tar gjerne endringer på sparket og er ikke spesielt strukturert. Likevel får han/hun jobben unna grunnet sin store arbeidskapasitet og positive innstilling.

8- KREATIV INDIVIDUALIST
Den Kreative Individualisten er en person som er selvstendig, kreativ og intelligent. Det han/hun kan mangle av interesse for detaljer og logikk, kompenseres med et godt overblikk av situasjonen. System, Orden og Struktur (SOS) er erstattet med en fabelaktig evne til å løse oppgaver på sparket, og han/hun kan være særdeles fokusert når vedkommende engasjerer seg i en ny idé. Den Kreative Individualisten er en utradisjonell og initiativrik person med sterk tro på egne idéer. Mange kan derfor oppleve vanskeligheter med å presentere egne forslag for vedkommende da han/hun har sterk tro på egne idéer og løsninger.

Den Kreative Individualisten er mer utadvendt enn innadvendt, uten å være spesielt sosial, og derfor må vedkommende ofte bruke sin intelligens og sitt overblikk når han/hun deltar på den sosiale arena. Den Kreative Individualisten trenger frie hender og stort spillerom for å kunne blomstre og trives på arbeidsplassen og i livet ellers. Når disse kriteriene er oppfylt, vil vedkommende levere solide resultater og nyskapende løsninger. Den Kreative Individualistens selvstendige og kreative natur gjør han/henne til en stor ressurs i innovative og/eller hektiske og dynamiske miljøer hvor de blir verdsatt sine egenskaper.

9- DIPLOMAT
Diplomaten er en lojal, løsningsorientert, jovial, utadvendt, utholdende, åpen og trivselskapende person. Vedkommende har naturlige autoritet og er lett i sentrum av begivenheter. Han/hun balanserer godt mellom perfeksjon og frihet, og har lett for å skifte gir og gå fra kreativ oversikt til analyse.

Diplomaten er en meget god relasjonsbygger og sosial interaksjon har hovedfokus framfor sak og mål. Vedkommende beholder roen i opphetede diskusjoner og har som mål at alle skal være fornøyd. Han/hun tåler konstruktiv tilbakemelding uten å gå raskt i forsvar. Diplomaten er en god administrator/lagspiller og er ikke unødig kritisk overfor andre, men kan si fra om vedkommende føler noe ikke stemmer.

10- ADMINISTRATOR
Administratoren er praktisk, ryddig, grundig, mål- og ansvarsbevisst, rett fram, pålitelig, stødig, stabil og har godt overblikk. Vedkommende er tydelig i sin kommunikasjon og egner seg ofte godt som organisator og fullfører. Han/hun verdsetter orden, lojalitet og effektivitet, og er opptatt av rettferdighet. Administratoren har stor arbeidskapasitet, liker å ha klare rammebetingelser, er rimelig ambisiøs og liker ikke å føle seg undervurdert.

Vedkommende ønsker frihet under ansvar, vil gjerne både planlegge og gjennomføre, og legger sin ære i å levere som forventet, helst uten å føle seg detaljstyrt eller kontrollert. Da de fleste Administratorer har midtstilt tenkestil vil de kunne være brobyggere og bindeledd mellom mennesker med ulik tenkestil.

11- UFORMELL SAMSPILLER
Den Uformelle Samspiller er utadvendt, sosial, positiv, intuitiv, velvillig, unngår konflikter og har lett for å bli likt. Han/hun har et ønske om å bli likt av alle og har lett for å kommunisere med de fleste. Vedkommende kan til tider virke ustrukturert og tar gjerne uforutsette situasjoner på sparket. Den Uformelle Samspiller har sterke instinkter og handler som oftest på intuisjon.

For at vedkommende skal føle seg trygg og trives må han/hun ha stabilitet og frihet i forhold til sin sosiale, uformelle og spontane natur. Om situasjonen krever det kan Den Uformelle Samspiller vise betydelige taktiske ferdigheter, og da vedkommende er svært utadvendt kan enkelte oppfatte han/henne som selvopptatt, selvhøytidelig og i enkelte tilfeller som en intrigemaker.

12- ALLSIDIG PRAKTIKER
Den Allsidige Praktiker har god arbeidskapasitet, er metodisk, jordnær, pragmatisk, selvstendig, utholdende, tålmodig, ansvarsbevisst og effektiv. Han/hun er i store trekk grundig og løser oppgavene med sitt praktiske skjønn mer enn gjennom å være analytisk. Får

Den Allsidige Praktikeren utfordringer på det dagligdagse plan være seg på jobb eller i fritid, vil vedkommende først forsøke å finne praktiske løsninger på oppgavene selv, framfor å spørre andre. Ved store endringer og fornyelse er det viktig at Den Allsidige Praktiker på forhånd får god informasjon om prosessen som venter, slik at hans/hennes behov for trygghet og stabilitet blir ivaretatt.

13- FAGANSVARLIG
Den Fagansvarlige er selvstendig, stabil, ambisiøs, energisk, målrettet, grundig, ansvarsbevisst, seriøs, logisk og bestemt. Han/hun jobber hardt for å nå sine mål, stiller høye krav til sine kollegaer og medarbeidere, og er gjerne mer opptatt av faglige mål enn av nyorientering. Pågangsmotet er ofte betydelig og vedkommende har stor utholdenhet og evne til å drive prosesser gjennom.

Han/hun trives best når arbeidsmiljøet preges av System, Orden og Struktur (SOS). Seriøsitet og selvstendighet i kombinasjon med faglige ambisjoner er Den Fagansvarliges viktigste verdier. Vedkommende er uavhengig av natur, tenker logisk/analytisk og er nesten alltid grundig. Da hun/han vanligvis er energisk og svært ansvarsbevisst ønsker den Fagansvarlige gjerne å vise sitt potensial i jobben.

14- SERVICEYTER
Serviceyteren er lojal, arbeidsom, pålitelig, effektiv, positiv, fleksibel, tilpasningsdyktig, mer personorientert enn saksorientert, imøtekommende, hjelpsom og innordnende. Han/hun har lett for å omgås andre og er avslappet og lyttende når dette er nødvendig. Serviceyteren er åpen, redelig og tillitsvekkende og takler konflikter greit.

Vedkommende har god sans for orden og system. Serviceyteren er ingen typisk nyskaper, og er dyktigere til å etablere en god atmosfære i en stabil organisasjon, enn til å skape noe helt nytt. Han/hun er til å stole på og legger sin ære i å levere det som forventes og gjerne litt til, uten å skryte av det. På den annen side er Serviceyteren positiv til forandringer, bare endringene er logiske og tydelig kommunisert.

15- MÅLBEVISST SYSTEMATIKER
Den Målbevisste Systematiker er lojal, stabil, forsiktig, grundig, arbeidsom, korrekt, logisk, strukturert, rasjonell, vurderende, analytisk, saksorientert, kvalitetsbevisst og nøyaktig. Han/hun fokuserer mer på sak enn på person, holder sine frister, er arbeidsom, og legger sin ære og sin lojalitet i å levere fra seg ordentlige og kvalitetssikrede resultater. Vedkommende trives best når arbeidsmiljøet preges av System, Orden og Struktur (SOS).

Den Målbevisste Systematiker jobber naturlig nok systematisk for å nå sine mål, stiller krav til sine medarbeideres fagkunnskap og er som oftest mer opptatt av faglige mål enn av nyorientering.

16- MÅLRETTET LOGIKER
Den Målrettede Logiker er ambisiøs, seriøs, saksrettet, systematisk, fordypende, nøyaktig, analytisk og omstendelig. Vedkommende liker å ha kontroll med sine gjøremål, og arbeider best når han/hun har nok tid til å være grundig. Forutsigbarhet og stabilitet er viktige rammevilkår for at han/hun skal trives, og

Den Målrettede Logiker kan grunnet sin høye faglige kunnskap være en utmerket prosjektleder.

17- DETALJORIENTERT PÅDRIVER
Den Detaljorienterte Pådriveren er grundig, resultatorientert, analytisk, åpen for nytt, ambisiøs, arbeidsom, uavhengig, initiativrik, direkte og ansvarssøkende. På grunn av sin engasjerte natur vil han/hun balansere mellom ut- og innadvendthet, men kan i rette omgivelser være blant de mer utadvendte. Når han/hun arbeider med en sak, stiller vedkommende svært høye krav til seg selv og sine medarbeidere, og kan noen ganger oppfattes som temmelig kravstor av andre.

Dette er en svært arbeidsom og grundig person som ønsker å levere feilfrie resultater som ikke skal kunne kritiseres av noen. Målfokus, kontroll, kvalitet og saksorientering er også viktige trekk ved Den Detaljorienterte Pådriveren.

18- ANALYTIKER
Analytikeren er som regel mer innadvendt enn utadvendt, vanligvis detaljrettet, analytisk, realistisk, systematisk og stabil. Vedkommende vet hvor alt befinner seg til enhver tid og kan kanskje huske ord for ord hva som ble sagt i siste samtale. Samtidig kan han/hun iblant virke ganske distansert og er gjerne følsom for konstruktiv tilbakemelding.

Analytikeren er opptatt av å vurdere oppgaver og konsekvenser grundig. Han/hun har stort fokus på å være faglig oppdatert og vil på grunn av sine detaljkunnskaper kunne virke temmelig bestemt i både faglige og personlige spørsmål. Da Analytikeren tilhører den Kvalitetssøkende familien og er grundig, logisk og systematisk går vedkommende sjelden fra halvgjort jobb.

19- LOJAL LAGSPILLER
Den Lojale Lagspiller er en person som er arbeidsvillig, lojal, pliktoppfyllende med sterk sans for orden og ryddighet. Han/hun er punktlig, pålitelig og trives godt med selvstendig arbeid om det finnes faste rammer og tydelige instruksjoner. Dette er viktig for vedkommende fordi han/hun kan ha en iboende frykt for eventuelle konsekvenser. Vedkommende oppfattes gjerne som litt innadvendt, men er allikevel et typisk følelsesmenneske med relativt tydelig kroppsspråk som viser hvordan han/hun har det.

Den Lojale Lagspiller kan trives og blomstre i rutinearbeid om jobben vedkommende gjør blir oppmuntret og anerkjent av kollegaer og ledere. Når han/hun finner en jobb vedkommende trives i, blir Den Lojale Lagspiller gjerne værende der i mange år uten at det går ut over arbeidsinnsatsen og kvaliteten i arbeidet. Vedkommende møter opp i god tid til avtaler eller arbeid, og legger gjerne ned en ekstrainnsats om det blir verdsatt. Han/hun har et ønske om å gjøre alt riktig og korrekt, noe som resulterer i høy arbeidsinnsats for de rette arbeidsgivere.

20- PERFEKSJONIST
Perfeksjonisten er kvalitetssøkende, arbeidsom, grundig, saksorientert, ordenspreget, nøyaktig, forsiktig, detaljrettet, systematisk, fokusert, omstendelig og stiller høye krav til seg selv. Vedkommendes fokus på detaljer kan virke tidkrevende i teamarbeid. Han/hun er tydelig saksrettet og kan ha utfordringer i et sosialt samspill da vedkommende ofte er ganske innadvendt og vanligvis søker trygghet.

Perfeksjonisten lytter gjerne til faglig sterke autoriteter, og har en sterk indre motivasjon til å levere det vedkommende tror forventes av resultat og standard. Kvaliteten på avsluttet arbeid kan for han/hun være viktigere enn å holde tidsfrister. Ønsket om/behov for System, Orden og Struktur (SOS) er betydelig.

Eksempel på Profil 20 analyse:
https://drive.google.com/open?id=0B-rPfT5Q5VzrR1d1NjNVcktnN2M

Analysen koster KUN Kr. 990,- eks.mva.

Kay@nordicbusinessacademy.no

Kay Ellingsen – +47 91721000 opplæringsansvarlig/kursutvikler kursinstruktør og forfatter av 8 fagbøker.

image image

Om kayelling

Jeg har vært så heldig å kunne omstilt og utviklet en kundemasse på 20.000 personer i 1.200 bedrifter. Dette har gjort at jeg kanskje er en av de mest erfarne “utviklere” i skandinavia innen vekst. Jeg er serifisert som hypnoterapeut og er også medlem hos Dansk Hypnose Fælles Forbund. Forfatter av fagbøker innen salg, service og prestasjonsledelse (Situasjonsbestemt ledelse); Bestselgerens 24 ferdigheter, 2012 Bestselgerens kommunikasjon, 2012 Prestasjonsledelse av Bestselgeren, 2012 Bestselgerens verktøykasse, 2012 Hypnoterapeut og NLP Master Practitioner – 4 årig utviklingsprogram med ferdighetstrening med utvikling av 1.800 personer over 5 år. Ref.; Norges Beste Rekrutterer og FAFO rapport-forskning. Sertifisert til å anvende en rekke person- og teamrollekonsepter bl.a. Management Strategies. Har utarbeidet atferdsanalyser innen: Realasjonsanalyse, Teamanalyse og Lederstiler. Kay arbeider i dag som fagansvarlig rådgiver/terapeut og coach med “laserfokus” på headhunting, lederutvikling, salg og servicekvalitet. Han har over 20 års erfaring (17 000 timer) fra forbedrings-prosesser i næringslivet og er spesialist på adferdspsykologi og utvikling av mennesker. Dokumenterer topp resultater på salg, service og lederutvikling. Flere av Kay‘s kunder har doblet-tredoblet sin omsetning og blitt Gasellebedrifter. Han er kjent for å kvalitetssikre utviklingsprosesser. Kay sine bøker er blitt godkjent fra Høgskolen med totalt 30 studiepoeng. Han er også vært inne som faglærer på Markedshøgskolen innen Personlig salg og Relasjonsledelse. Bestselgerseien 1-4 er også nå blitt brukt som dokumentasjon innen salg og servicekvalitet og blitt ISO godkjent gjennom bedriften SKANEM
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s