Jeg kan ikke lære deg noe. Det eneste jeg kan gjøre er å stille deg spørsmål.

 

IMG_2713

Kay Ellingsen🍒 Opplæringsansvarlig – Forfatter Nordic Business Academy

Mennesker vokser på involvering og kommunikasjon.

HVA – Relasjonsledelse består av 14 dimesjoner som samlet sett ivaretar menneskeorientering, kommunikasjonsferdigheter,
lederholdninger, emosjonell kompetanse,
coachende lederstil, konflikthåndtering og ut-
vikling av medarbeidere. Ledelse ansees som et partnerskap hvor mennesker samhandler
for å innfri deres og bedriftens mål.

HVEM – Du kan velge om du fokuserer på suksess eller effektivitet. Som rød leder liker
du ledelse med fokus på suksess. Da skaffer du resultater. Da fokuserer du hovedsakelig
på om målene er innfridd. Imidlertid er det bare de røde medarbeiderne som trives med
en slik direkte holdning. De grønne og blå kan oppfatte denne ledelsesmetoden som konfron-
terende, kynisk og materialistisk.

Ledelse med fokus på effektivitet vil gi resultater indirekte
over tid. Holdninger, arbeidslyst, tillit, respekt og følelser forplikter medarbeiderne.

HVORDAN – RAUS er en konkret tilnærming til nærværsledelse,

R står for relasjon og respekt
A står for anerkjennelse og ansvar
U står for utvikling
S står for smil og samhandling

Disse fire nøklene er blitt utprøvd i Norge på ledere som ønsker å øke nærværet i egen orga-
nisasjon bl.a. som tiltak mot høyt sykefravær.

RAUS-testen omfatter fire kjerneutsagn:
R: Jeg føler meg velkommen på jobb hver
dag (= relasjonskvaliteter på jobben)
A: Jeg kjenner meg verdsatt på jobben
(= anerkjennelse og ansvar)
U: Jeg utvikler meg ved å være på jobb
(= blir mer kompetent)
S: Jeg blir glad av å være på jobb (= energi,
jobbglede og humor)
mføre oppgavene og nå målet vel så mye som resultatene i seg selv.

Tradisjonell kostnadskutt har en tendens til å tape effekt over tid. Effekten av straff reduseres med tiden.Ved å invoøvere vil du få en større lojalitet til beslutningene og dermed en effekt som varer lenger.

Frykt gir raske resultater:
Lederen blir helt og sees på som handle-kraftig og sterk. Vår kultur glorifiserer raske penger. Motivasjonsarbeid er en tidkrevende og kontinuerlig prosess. Det tar tid å bygge
opp heltestatus. Utålmodigheten råder.

Bedriftsstyrene tar seg ikke tid. De krever en sterk leder som maksimerer resultatene.

Fryktens ulempe:
Effekten er kortvarig. Så snart frykten kommer på avstand går effekten ned. Frykt kan brukes som en innsprøytning over kortere tid som en livreddende stressreaksjon. Brukes frykt kontinuerlig som pressmiddel, blir folk syke av kronisk stress. Motivasjonen blir borte.

Tradisjonelle kostnadskutt fører ofte til dårlig arbeidsmiljø og økt sykefravær, tap av kompetanse og dårlig omdømme. Alternativet
er prosessorienterte kostnadskutt som gir økt produktivitet, bedret kvalitet, en lærende organisasjon, økt trivsel og arbeidsnærvær.
Prosessorienterte kostnadskutt holder seg over tid.

Mennesker kan og vil utvikles.
Relasjonskompetanse øker både nærvær og arbeidsinnsats. Daniel Goleman m.fl.
beskriver verdien av emosjonell kompetanse i ledelse som en hoveddimensjon i relasjons-
kompetanse.

Verdigrunnlaget er likeverdig-het og dialog. Lederskapet skal se til at medarbeidere opplever en helsefremmende jobbhverdag.

Helheten i relasjonsledelse skal
kombinere med en organisasjons ønske om å skape gode resultater og samtidig ivareta
helse og motivasjon. Folk yter mer under en menneskeorientert ledelse.

Resultatorienteringen i relasjonsledelse tar utgangspunkt i flere forskningsbaserte
tilnærminger bl.a. hevder den amerikanske psykiateren Carl Rogers at relasjonen  mellom leder og medarbeider er en avgjørende faktor for hvor produktiv medarbeideren er.

En norsk forskningsrapport fra 2005 omkring de siste hundre års internasjonale viten om hva
som gir effekt på effektivitet og lønnsomhet, dokumenterer at kvaliteten på relasjonen
mellom leder og medarbeider gir positive utslag på begge deler.

Negativ relasjonskvalitet mellom leder og medarbeider kan derimot ha motsatt effekt og være helsefarlig. Samtidig kan noe av sykefraværet forklares som helsefarlige relasjoner mellom kolleger.

Derfor må relasjonsledelse alltid ha fokus på den totale relasjonskvaliteten i et
arbeidsmiljø. Gjennom gode relasjonelle ferdigheter bygger mennesker et helse- fremmende arbeidsmiljø og unngår å skade hverandre. Da vil arbeidsnærværet øke.
Prestasjonscoaching bygger på involvering og jevnbyrdig kommunikasjon

Informasjon om utvikling innen «Realasjonsledelse»?

Kay.elling@gmail.com eller ring meg på

+47 917 21000 «any time»

image

 

Om kayelling

Jeg har vært så heldig å kunne omstilt og utviklet en kundemasse på 20.000 personer i 1.200 bedrifter. Dette har gjort at jeg kanskje er en av de mest erfarne “utviklere” i skandinavia innen vekst. Jeg er serifisert som hypnoterapeut og er også medlem hos Dansk Hypnose Fælles Forbund. Forfatter av fagbøker innen salg, service og prestasjonsledelse (Situasjonsbestemt ledelse); Bestselgerens 24 ferdigheter, 2012 Bestselgerens kommunikasjon, 2012 Prestasjonsledelse av Bestselgeren, 2012 Bestselgerens verktøykasse, 2012 Hypnoterapeut og NLP Master Practitioner – 4 årig utviklingsprogram med ferdighetstrening med utvikling av 1.800 personer over 5 år. Ref.; Norges Beste Rekrutterer og FAFO rapport-forskning. Sertifisert til å anvende en rekke person- og teamrollekonsepter bl.a. Management Strategies. Har utarbeidet atferdsanalyser innen: Realasjonsanalyse, Teamanalyse og Lederstiler. Kay arbeider i dag som fagansvarlig rådgiver/terapeut og coach med “laserfokus” på headhunting, lederutvikling, salg og servicekvalitet. Han har over 20 års erfaring (17 000 timer) fra forbedrings-prosesser i næringslivet og er spesialist på adferdspsykologi og utvikling av mennesker. Dokumenterer topp resultater på salg, service og lederutvikling. Flere av Kay‘s kunder har doblet-tredoblet sin omsetning og blitt Gasellebedrifter. Han er kjent for å kvalitetssikre utviklingsprosesser. Kay sine bøker er blitt godkjent fra Høgskolen med totalt 30 studiepoeng. Han er også vært inne som faglærer på Markedshøgskolen innen Personlig salg og Relasjonsledelse. Bestselgerseien 1-4 er også nå blitt brukt som dokumentasjon innen salg og servicekvalitet og blitt ISO godkjent gjennom bedriften SKANEM
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s