«Meg som personal sjef»

 

image

Kartlegg kandidatens fleksibilitet, handle- kraft, kreativitet, samarbeidsevne, optimisme og medgjørlighet i relasjon til resultater i
jobben, lederrollen og organisasjonskultur. Noter dine observasjoner og din evaluering underveis i intervjuet.

Forsiktig:

Vektlegger prinsipper og tanker som har formet fortiden; Bygger på etablert praksis.
Vedkommende vil prøve hardere, vil motstå impulsive handlinger som kan begrense kapasiteten i et arbeid, bruker fasthet for å holde linjen. Viser en restriktiv holdning.

Fokusert:

Er bestemt og stødig. Viser intensitet og konsen- trasjon omkring et enkelt problem eller utfordring. Prøver den vante veien. Har en holdning som virket før, ser fremover.
Viser tydelig en fokusert holdning.

Åpent sinn:

Mulig å forhandle. Hjelper andre, gjør tjenester for å sikre at andre er tilfreds.
Prøver flere veier mot målet. Bruker kompromiss for å komme videre.
Holder på visjonen, men tillater mindre endringer. Viser en holdning av åpent sinn.

Utforskende

Leter etter nye veier og andre måter, ikke bare tilpasser seg det eksisterende. Tilnærmer
seg situasjoner uten faste ideer; oppmuntrer andre til å handle på egen vurdering.
Viser en undersøkende holdning.

 

Konfronterende

Konfronterer åpent måten andre tenker og handler på, presenterer sannheten slik han/hun ser den til andre. Konkurranselysten.
Bruker rå makt, utfordrer motstanderne, gjenkjenner sårbare områder som er
ubeskyttet. Viser en konfoterende holdning.

Overtalende

Knytter sine ideer til andres motiv, bruker personlighetsstyrke til å påvirke andres
handlinger. Instruerende. Bruker legitim makt, oppmuntrer til å slå sammen
ideer, uttrykker seg tydelig, åpen for kritiske spørsmål. Viser en overtalende holdning.

Forsonende

Vektlegger harmoni som et ønsket mål, balanserer samarbeid og handlekraft. Overtalende. Bruker mild makt som passer i situasjonen, respekterer etablert autoritet og andres ekspertise, fore- trekker konsensus, viser en forsonende holdning.

Respektfull

Iverksetter regler og ord- ninger, holder seg til vedtatt prosedyre. Nølende. Bruker makt forbundet med andre, sender kritiske saker til de som har ansvaret. Viser en respektfull holdning.

Utforskende

Oppfinnsom: Bruker en fornuftsbasert tankegang, basert på intuisjon under- støttet av fakta. Handler i et miljø av avtaler for
å plassere eksisterende og ulike ting sammen.
Bruker både fornuft og intuisjon. Viser en utforskende holdning.

Visjonær

Fantasirik: Ser lenger enn det eksisterende, lar seg ikke stoppe av begrensninger og hindringer. Grensesprengen- de. Går utenfor det eksister- ende, viser glimt av innsikt som fyller hull i tenkningen, passerer hindre, viser en visjonær holdning.

Deltakende

ISamarbeidende: Støtter andres posisjon ved å gi positiv anerkjennelse, bidrar ved å uttrykke tilslutning og gi nød- vendige ressurser. Kombiner- er ressurser for å utvikle nye løsninger som er akseptable for gruppa, ber om innspill fra de som er nærmest, støtter andre, viser en deltakende
holdning.

Bekreftende

Nyskapende: Gir en varig løsning på problemer, gir direkte veiledning som er basert på regler og prosedyrer. Bygger på
eksisterende ideer, tilpasser tilgjengelige ressurser og modifiserer disse, klarer
seg når det trengs, viser en bekreftende holdning.

Mottagelig

Tar ledelsen. Søker etter måter å nå et spesielt og ofte personlig mål, hindrer motstand. Gir initiativ til andre, respekterer de som har fagkunnskap, gir støtte, søker å utvikle gjensidig forpliktelse, viser en mottagende
holdning.

Tilretteleggende

Bygger konsensus: Hjelper andre i å unngå vanskeligheter eller hindringer, gir
forslag til effektive og raske måter å jobbe på. Tror at ikke bare en person har all den
viktige informasjonen, stoler på tankene og følelsene til de andre medlemmene av grup- pen. Viser en tilretteleggende holdning.

Granskende

Fremmer en undersøkende holdning. Ser på gruppas opp- gave å samle fakta og teste
ideer for senere beslutning av de ansvarlige. Viser en forskende holdning.

Autoritær

Gir retning ved å bruke sin posisjon, kunnskap og erfaring for å utøve kontroll over mennesker, hendelser, vise overlegenhet når han/hun styrer andres aktivitet. Uttaler seg tydelig og inntar en tøff holdning. Når nødvendig, ønsker å forme gruppa i en
forutbestemt og definert rolle. Viser en autoritær holdning.

Dristig

Energisk. Driver på til han/hun har beseiret
motstanden, knuser hindringer for sine ideer og meninger, viser stor selvsikkerhet, avhengig av drømmer og visjoner for å gi retning. Viser en selvsikker holdning.

Selvsikker

Energisk: Setter seg selv i en posisjon hvor andre er avhengig av hans/hennes
ferdigheter for å fullføre en oppgave. Ser på positive erfaringer som overførbare til mange nye aktiviteter, bruker entusiasme for å involvere andre og oppnå deres for-
pliktelse. Viser en selvsikker holdning.

Modererende

Tilbakeholden: Er gjennom- tenkt før noe nytt; undersøker andres motiv mens han/hun søker etter måter å forandre på med riktig begrunnelse. Viser en modererende hold- ning.

Hva om?”

Reservert: Setter krav til løsning før han/hun inngår en avtale, bruker en tenkende tilnærming for å vurdere
konsekvenser. Er opptatt av å løse et problem av gangen, tar en forsiktig tilnærming og vurderer konsekvenser. Viser en hva-om holdning.

Avmålt

Tilbaketrukket og avmålt: Unngår faren for å feile, beskytter seg mot impul-
sive handlinger fra andre som kan være skadelig for seg selv og andre. Unngår konfrontasjoner, bruker humor og ord for å unngå spenninger, lister opp
konsekvensene av å binde seg for tidlig. Viser en distansert holdning.

Forutseende

Spørrende: Minnes erfaringer fra når løfter ble gjort og diskusjoner foregikk, viser
omtanke for felles fordeler.
Dømmer uttalelsene og handlingene til andre om de er riktige eller gale, gode eller dårlige, korrekte eller feil.
Viser en forutseende holdning.

Samarbeidende

Brobygger: Samarbeider med andre om å finne en løsning som er til alles tilfredshet,
løser forhold som ellers ville skapt konkurranse om begrensede ressurser. Bruker
fakta og begrunnelser for å etablere sin posisjon, lytter til og prøver å kombinere ulike
ideer, viser en samarbeidende holdning.

Empatisk

Krevende: Kunngjør en posisjon høyt og tydelig etterfulgt av en bestemt serie handlinger. Krevende når en konklusjon som ser ut til å være overmoden, viser
konsekvenser som et middel for å få andre til å strekke seg. Viser en empatisk holdning.

Du vil kunne få kjennskap til 12 forskjellige spørsmålstyper og hvordan man skaper er «utviiklingssamtale».

Vi starter opp trening og utvikling for alle som har personalansvar mandag 12. og tirsdag 13. september. Det vil bli 70% effektiv trening og du vil få med deg en «verktøykasse» med over 100 caser/analyser som du fritt kan bruke i jobben din. Ps. Spør om å få tilsendt info.

Sted: oslo

Tid: 09:00 til 16:00

pris: 7.950,- for begge dager inklusive lunsj og faglig dokumentasjon.

ps. Kun 8 deltakere. Kontakt Kay Ellingsen på 917 21000 eller Kay.elling@gmail.com

Om kayelling

Jeg har vært så heldig å kunne omstilt og utviklet en kundemasse på 20.000 personer i 1.200 bedrifter. Dette har gjort at jeg kanskje er en av de mest erfarne “utviklere” i skandinavia innen vekst. Jeg er serifisert som hypnoterapeut og er også medlem hos Dansk Hypnose Fælles Forbund. Forfatter av fagbøker innen salg, service og prestasjonsledelse (Situasjonsbestemt ledelse); Bestselgerens 24 ferdigheter, 2012 Bestselgerens kommunikasjon, 2012 Prestasjonsledelse av Bestselgeren, 2012 Bestselgerens verktøykasse, 2012 Hypnoterapeut og NLP Master Practitioner – 4 årig utviklingsprogram med ferdighetstrening med utvikling av 1.800 personer over 5 år. Ref.; Norges Beste Rekrutterer og FAFO rapport-forskning. Sertifisert til å anvende en rekke person- og teamrollekonsepter bl.a. Management Strategies. Har utarbeidet atferdsanalyser innen: Realasjonsanalyse, Teamanalyse og Lederstiler. Kay arbeider i dag som fagansvarlig rådgiver/terapeut og coach med “laserfokus” på headhunting, lederutvikling, salg og servicekvalitet. Han har over 20 års erfaring (17 000 timer) fra forbedrings-prosesser i næringslivet og er spesialist på adferdspsykologi og utvikling av mennesker. Dokumenterer topp resultater på salg, service og lederutvikling. Flere av Kay‘s kunder har doblet-tredoblet sin omsetning og blitt Gasellebedrifter. Han er kjent for å kvalitetssikre utviklingsprosesser. Kay sine bøker er blitt godkjent fra Høgskolen med totalt 30 studiepoeng. Han er også vært inne som faglærer på Markedshøgskolen innen Personlig salg og Relasjonsledelse. Bestselgerseien 1-4 er også nå blitt brukt som dokumentasjon innen salg og servicekvalitet og blitt ISO godkjent gjennom bedriften SKANEM Bestselgerskolen.no fra Nordic Business Academy blir lansert som den første fagskole/nettskole med digitale lærere med høy faglig kunnskap og bransje erfaring.
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s