Finnes Supermedarbeideren? Personen som ikke bare har et omfattende sett med egenskaper og evner, men som også gjør en eksepsjonelt god jobb og sprenger alle skalaer på ytelsestester?

 

Nei, mener Kay Ellingsen, rådgiver ved Nordic Business Academy. Han ber deg heller være bevisst på de ulike medarbeidernes styrker og sette sammen et Superteam.

Kay Ellingsen jobber mye med utvikling av ledere og medarbeidere i bedrifter, og mener det er viktig å være klar på at ulike medarbeidere har ulike styrker og egenskaper. Den eksepsjonelle medarbeideren finnes ikke, men det forhindrer ikke at mange leter etter ham, mener Ellingsen. Når vi blir bevisst på dette, kan vi heller sette sammen team som gir en velfungerende helhet.

Grunnleggende tenkestiler

Ellingsen peker på at det finnes tre grunnleggende tenkestiler som avgjør mye av «personligheten» vår og måten vi opptrer på. Er vi bevisste på disse, kan vi lettere identifisere hvilke egenskaper og styrker vi har med å gjøre.

– Du har høyrehjernedominante – dette er de mest kreative. Den administrative typen har en «midtstilt» tenkestil, og den venstrehjernedominante tenkestilen er typisk for den analytiske typen.

– Hvis vi først ser på de høyrehjernedominante, kjennetegnes de av de tenker i bilder, levende film, farger og setter sammen detaljer til helheter. Altså har de lett for å se og føle sammenhenger i det de opplever. De har gjerne sin kreativitet og kommunikasjonsform knyttet til dette, og er flinke til abstrakte prosesser og helhetstenking.

Høyrehjernedominante har vanligvis et tydelig kroppsspråk, er utadvendte og spontane – og har lett for å vise følelser, noe som kan gjøre dem til gode relasjonsbyggere. De trenger i store trekk variasjon, spenning, utfordringer og frihet for at livet skal ha mening, og har mer sans for aktiv handling enn for passiv planlegging.

– Disse medarbeiderne er vanligvis ikke spesielt analytiske og detaljorienterte i tradisjonell forstand, men bruker det analytiske mer til å sette ting i sammenheng enn å dele opp og fragmentere.

Høyrehjernedominante har tendens til å ta beslutninger raskt og intuitivt, tar gjerne større risiko, blir lett rastløse dersom de må være alene i lange stunder av gangen.

– Høyrehjernedominante vil på grunn av sin utadvendthet lettere tar ansvar for og ledelsen over mennesker enn over fagområder, og de trives gjerne i utadvendte yrker hvor de har kontakt med eller kan influere andre mennesker.

Venstrehjernedominante har som regel gode anlegg for oppgaver som krever detaljorientering, oppfølging, detaljkontroll, tallbehandling og matematikk. Venstrehjernedominante er i store trekk nøye og grundige.

Midtstilt tenkestil skifter lettere gir

De som havner noenlunde midt på skalaen, har lettere for å «skifte gir» enn de som hører til ut mot skalaens ytterpunkter, mener Ellingsen.

–  Med dette mener jeg at de vil ha lettere for å variere tenkestil, det vil si arbeidsmetode eller tilnærming, for å løse forskjellige typer problemer eller utfordringer. I sin atferd kan de gjerne også bruke ulike kommunikasjonsformer når de for eksempel skal megle eller oversette mellom to parter.

Midtstilte skifter gjerne relativt raskt mellom å fungere som idéskaper – og å analysere problemene i dybden. De kan også skifte mellom å bearbeide detaljspørsmål i det ene øyeblikket, og deretter uten særlige vansker gå over til å vurdere hvordan detaljene passer inn i en større helhet.

– Dette gjør de midtstilte også til gode ledere som det er lett å kommunisere med, og som forstår både høyrehjerne- og venstrehjernedominante. På denne måten blir gjerne midtstilte personer brobyggere mellom disse.

Logisk og analytisk til venstre

Hva så med de venstrehjernedominante? Ellingsen peker på logikk og analytiske evner som to viktige kjennetegn.

– Venstredominante tenker i detaljer og bearbeider informasjon på en logisk/analytisk detaljorientert måte. De har gjerne bedre detaljminne, er grundige og ønsker en relativt god kontroll med det de holder på med og det som skjer/er rundt dem.

Venstrehjernedominante er generelt mer innadvendte, reserverte og tenksomme enn høyrehjernedominante, og har lettere for å konsentrere seg med det de holder på med over tid. Derfor søker de gjerne ansvar og lederskap innen sine fagområder mer enn for mennesker.

– Venstrehjernedominante har som regel gode anlegg for oppgaver som krever detaljorientering, oppfølging, detaljkontroll, tallbehandling og matematikk.

Venstrehjernedominante er i store trekk nøye og grundige. De har som oftest et sterkt behov for, og egen evne til, System, Orden og Struktur (SOS) – og trenger vanligvis god tid når vanskelige beslutninger skal tas. Venstrehjernedominante tenker ofte mer logisk (analytisk) kreativt enn de typisk utadvendte.

Et velfungerende team trenger også noen som har det store overblikket og som kan holde i trådene.

Den Kreative Inspiratoren

Når vi først forstår hva som kjennetegner en medarbeiders tenkestil, kan vi lettere avdekke personlighetstypen og dermed sette sammen et team som fungerer som en eksepsjonelt velfungerende enhet, mener Ellingsen. Han gir eksempel på tre personlighetstyper som til sammen utgjør en svært god kombinasjon – der den enes «svakheter» balansere av den andres «styrker» og omvendt. Dette er den Kreative Inspiratoren, Administratoren og Analytikeren.

– Den Kreative Inspiratoren er utadvendt, impulsiv, visjonær, nyskapende, idérik, åpen, direkte, leken, entusiastisk og sosial, og mer fokusert på person enn sak. Vedkommende har god selvtillit, er åpen og pågående som kommunikator og får lett med seg andre på ideer.

Budsjettansvar og arbeid som krever detaljfokus kan med fordel overlates til andre, men vedkommende har mer enn nok kapasitet til å ta slikt ansvar om det kreves. Evnen til å stimulere idéskaping og innovasjon er oftest unik. Vedkommende har en fenomenal evne til å huske det som er viktig og det som har blitt sagt.

– Denne personlighetstypen har også unike evner til å bearbeide og underbygge nye tanker og idéer på en vellykket måte. Vedkommende er svært ansvarssøkende og er en igangsetter, markedsfører og sambandsoffiser i en og samme person.

Denne personlighetstypen er direkte i sin kommunikasjon, glad i fysisk kontakt, snakker gjerne vel og lenge om sine idéer og er i store trekk svært positiv og imøtekommende – og ofte fargerik fordi vedkommende liker å bli sett.

– Den Kreative Inspiratoren har også sine utfordringer. Uten store oppgaver kan vedkommende lett dovne og bli tilbaketrukket. Vedkommende er lite begeistret for detaljer, og kan ofte være for rask i beslutningsprosesser.

En Kreativ Inspirator som har innsett at vedkommende er for lite strukturert, vil kunne tvinge seg selv til større ordenssans, i hvert fall på enkelte områder. Men rutinepreget arbeid er som kryptonitt for Supermann.

Administratoren har overblikket

Et velfungerende team trenger også noen som har det store overblikket og som kan holde i trådene. Her kommer Administratoren inn.

– Administratoren er praktisk, ryddig, grundig, mål- og ansvarsbevisst, rett fram, pålitelig og stø og har godt overblikk. Vedkommende er tydelig i sin kommunikasjon og egner seg ofte godt som organisator og fullfører. Orden, lojalitet og effektivitet er viktig, det samme gjelder rettferdighet.

Administratoren har stor arbeidskapasitet og liker å ha klare rammebetingelser, er rimelig ambisiøs og liker ikke å føle seg undervurdert. Vedkommende ønsker frihet under ansvar, vil gjerne både planlegge og gjennomføre oppgaver og legger sin ære i å utføre oppgaven etter forventningene, helst uten å føle seg detaljstyrt eller kontrollert.

– Administratoren er utadvendt, seriøs og tydelig i sin kommunikasjon, går rett på sak og stiller krav til sine omgivelser. Vedkommende viser ansikt og går sjelden rundt grøten, uten å bli for personlig, og prøver gjerne å få svært selvstendige personer til å samarbeide. Vedkommende motiveres av rimelige utfordringer når rammebetingelsene er klare og det meste er forutsigbart, og er opptatt av seriøs og positiv opptreden fra sjef/leder og medarbeidere.

Analytikeren har detaljfokuset

På den andre enden av skalaen finner vi Analytikeren, ifølge Ellingsen. Denne kjennetegnes av blant annet uvanlig høyt detaljfokus.

– Analytikeren er som regel mer innadvendt enn utadvendt, vanligvis detaljrettet, realistisk, systematisk og stabil. Kan iblant være ganske distansert og sårbar i forhold til konstruktiv tilbakemelding, og er opptatt av å vurdere oppgaver og konsekvenser grundig.

Han/hun har stort fokus på å være faglig oppdatert og vil kunne virke temmelig bestemt i faglige og personlige spørsmål. Analytikeren tilhører den kvalitetssøkende familien, er grundig, logisk, systematisk og vedkommende går sjelden fra halvgjort jobb.

– Denne personlighetstypen er selvbevisst og viser sjelden spontane reaksjoner. Kommunikasjonen bærer som oftest preg av at Analytikeren er mer fokusert på sak enn person. Vedkommende vil kunne virke en smule spissformulert i saksdiskusjoner og fleiper sjelden med alvorlige ting.

Analytikeren tar vennskap seriøst og kan ha tendens til å holde avstand inntil han/hun føler seg trygg.

Analytikeren har som regel mere av kontrolløren i seg enn av inspiratoren, og liker i kommunikasjon med andre at fokus holdes på det faglige plan. Vedkommende tar ofte konstruktiv tilbakemelding personlig og kan da reagere sterkt.  Analytikeren verdsetter konkrete og presise tilbakemeldinger og forslag, og foretrekker at endringer skjer etter avtalte planer.

– Setter du som leder sammen et balansert team der du har representanter for ulike personlighetstyper og tenkestiler, vil du få «superteamet» som virkelig utfyller hverandre, avslutter Ellingsen.

ref. Artikkel i Ledelse

Nordic Business Academy

kay Ellingsen 🍒 91000 744 kay.elling@gmail.com

Om kayelling

Jeg har vært så heldig å kunne omstilt og utviklet en kundemasse på 20.000 personer i 1.200 bedrifter. Dette har gjort at jeg kanskje er en av de mest erfarne “utviklere” i skandinavia innen vekst. Jeg er serifisert som hypnoterapeut og er også medlem hos Dansk Hypnose Fælles Forbund. Forfatter av fagbøker innen salg, service og prestasjonsledelse (Situasjonsbestemt ledelse); Bestselgerens 24 ferdigheter, 2012 Bestselgerens kommunikasjon, 2012 Prestasjonsledelse av Bestselgeren, 2012 Bestselgerens verktøykasse, 2012 Hypnoterapeut og NLP Master Practitioner – 4 årig utviklingsprogram med ferdighetstrening med utvikling av 1.800 personer over 5 år. Ref.; Norges Beste Rekrutterer og FAFO rapport-forskning. Sertifisert til å anvende en rekke person- og teamrollekonsepter bl.a. Management Strategies. Har utarbeidet atferdsanalyser innen: Realasjonsanalyse, Teamanalyse og Lederstiler. Kay arbeider i dag som fagansvarlig rådgiver/terapeut og coach med “laserfokus” på headhunting, lederutvikling, salg og servicekvalitet. Han har over 20 års erfaring (17 000 timer) fra forbedrings-prosesser i næringslivet og er spesialist på adferdspsykologi og utvikling av mennesker. Dokumenterer topp resultater på salg, service og lederutvikling. Flere av Kay‘s kunder har doblet-tredoblet sin omsetning og blitt Gasellebedrifter. Han er kjent for å kvalitetssikre utviklingsprosesser. Kay sine bøker er blitt godkjent fra Høgskolen med totalt 30 studiepoeng. Han er også vært inne som faglærer på Markedshøgskolen innen Personlig salg og Relasjonsledelse. Bestselgerseien 1-4 er også nå blitt brukt som dokumentasjon innen salg og servicekvalitet og blitt ISO godkjent gjennom bedriften SKANEM
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s