Informer om dine sterke sider på intervjuet 🍒

Dette er litt «drahjelp» for de av dere som syntes at det er litt «rart» å skulle «skryte» av seg selv på et intervjue. Vær ærlig, du må ikke kunne alt. Bare gjør så godt du kan.

Nedenfor har du en rekke eksempler som jeg har fått fra aktive jobbsøkere. Som jeg selv syntes er bra.. kanskje noe for deg også. Ps. Men du må være ÆRLIG.

Hvilke av disse sterke sidene har du?

Jeg er en hjelpsom person som setter pris på at venner og kollegaer kommer til meg om de trenger hjelp/råd.

Jeg er også pålitelig og gjør mitt beste for å nå de mål som jeg selv

og andre forventer, med hensyn til min jobb og mine forpliktelser.

Jeg strekker meg langt for å ivareta de for- ventninger som både jeg selv og andre har til meg.

Å være positiv er for meg å velge og fokusere på muligheter, fremfor hindringer.

Jeg liker å kunne finne og forsøke nye og alternative løsninger.

Jeg er utadvendt, lett å komme i kontakt med, og syntes det er spennende å møte nye mennesker med ulike erfaringer, synspunkter og verdier.

Jeg er fleksibel, en egenskap som for meg innebærer at jeg kan utføre forskjellige opp- gaver, til forskjellige tider sammen med ulike mennesker, og i uvante situasjoner.

Jeg har ordenssans og liker å jobbe rasjonelt/ strukturert. Orden skaper et overblikk og bidrar til at jeg jobber mer effektivt og ser en mening med det jeg gjør.

At jeg er praktisk, opplever jeg gjennom at jeg er løsningsorientert og nesten alltid evner å se nye løsninger på forskjellige arbeids- oppgaver.

Jeg er effektiv og klarer å få ting gjort innenfor de gitte tidsrammer. Hvis jeg mot formodning ikke kommer i mål med mine arbeidsoppgaver til rett tid, strekker jeg meg ekstra for å nå disse snarest.

Jeg er omsorgsfull på den måten at jeg er opptatt av hvordan andre har det og byr på meg selv og min hjelp når det passer.

Jeg oppfatter meg selv som svært imøte- kommende og har lett for å oppnå kontakt og tillit hos andre.

Jeg er en viljesterk person i den forstand at jeg gjennomfører de ting jeg er engasjert i og har bestemt meg for å gjennomføre.

Jeg er omsorgsfull på den måten at jeg tar vare på andre, og er opptatt av hvordan andre mennesker har det. Det å være omsorgfull gir meg glede og trygghet gjennom å oppleve at andre har det godt i mitt nærvær.

Jeg er praktisk anlagt og ser raskt sammen- hengen/metoder for å gjøre ting på en enklere og lettere måte.

Jeg prøver å utføre min arbeidsoppgaver på en mest mulig effektiv måte.

Jeg er tolerant og aksepterer andres meninger og lar sak være sak.

Jeg er en person som opptrer veldig rolig. Ved å være rolig føler jeg at jeg har bedre selvkontroll.

Jeg ønsker også vennlighet fra andre mennesker og prøver hele tiden selv å gå foran som et godt eksempel.

Jeg liker å jobbe med forskjellige arbeids- oppgaver sammen med forskjellige mennesketyper.

Jeg er fleksibel i den forstand at jeg tilpasser meg lett arbeids- oppgavene og menneskene jeg jobber med og trives med dette.

Jeg er også en utadvendt person som lett kommer i kontakt med mennesker.

Jeg er en god lytter i den forstand at jeg lar folk snakke uten å avbryte men allikevel gir signal om at jeg har forstått hva de sier. Dette er viktig for å vise at jeg er en person som respekterer andres meninger og synspunkter.

Jeg er resultatorientert og vet å jobbe målrettet mot individuelle mål og de mål som bedriften og min avdeling utarbeider.

Jeg er ærlig og oppriktig overfor mine omgivelser. Gjennom å være ærlig skaper jeg tillit hos andre, samtidig som jeg oppnår respekt.

Jeg er serviceorientert og liker å få bekreftelser på at jeg gjør en god jobb – gjennom fornøyde kunder.

Jeg er en person som er tålmodig i de fleste situasjoner. Jeg jobber iherdig med mine oppgaver og gir meg ikke før jeg får et godt sluttresultat.

Jeg er utholdende og har en sterk viljestyrke til å gjennomføre de opp- gaver jeg er engasjert i og har forpliktet meg til å gjennomføre.

Jeg er imøtekommende ved å være åpen for nye oppgaver, utfordringer og mennesker. Dette gjør hverdagen spennende, innholdsrik og utviklende.

Jeg er som person klartenkende og avbalansert. Med dette mener jeg at jeg liker utfordringer, og klarer å holde hodet kaldt og klart i for eksempel stressfylte situasjoner og i situasjoner som krever høy grad av konsentrasjon.

Jeg er en fleksibel person, åpen for nye måter å løse problemstillinger på, og uredd for å gå fremmede veier for å nå frem til mine mål.

Jeg er resultatorientert og jeg gjør hva jeg kan for å lykkes i å oppnå løsninger. Gode resultater krever stå-på-vilje!

Å være kreativ er for meg å kunne løse problemer både for andre og meg selv på en mer konstruktiv, lettvint og effektiv måte.

Jeg liker utfordringer som gir meg anledning til å bruke mine kreative evner.

Jeg er kreativ og kommer ofte med innspill til praktiske løsninger som kan gjøre arbeidsprosesser og oppgaver lettere, og mer effektivt.

Jeg oppfatter meg selv som en god lytter, noe jeg ofte får tilbakemelding på fra mine omgivelser. Det er viktig for meg å få til åpne og gode samtaler, slik at jeg selv kan gjøre meg opp egne meninger om folk og forhold, og ikke må styres av andres. Gjennom dette oppnår vi god dialog.

Jeg er strukturert og liker å se sammenheng i de ting jeg foretar meg. Gjennom å være strukturert oppnår man oversikt, kontroll og arbeider mer effektivt og rasjonelt.

Selvstendighet er en fremtredende side hos meg, i og med at jeg liker å arbeide innenfor rammer hvor jeg har mulighet til å treffe beslutninger og sette tiltak ut i livet.

Jeg er viljesterk, på den måten at jeg går for det jeg tror på, så lenge det ikke går utover andre mennesker.

Jeg søker alltid så langt som mulig å være lydhør overfor deres meninger.

Kay Ellingsen 🍒

kay@Next1.no

91 000 744 📞

Om kayelling

Jeg har vært så heldig å kunne omstilt og utviklet en kundemasse på 20.000 personer i 1.200 bedrifter. Dette har gjort at jeg kanskje er en av de mest erfarne “utviklere” i skandinavia innen vekst. Jeg er serifisert som hypnoterapeut og er også medlem hos Dansk Hypnose Fælles Forbund. Forfatter av fagbøker innen salg, service og prestasjonsledelse (Situasjonsbestemt ledelse); Bestselgerens 24 ferdigheter, 2012 Bestselgerens kommunikasjon, 2012 Prestasjonsledelse av Bestselgeren, 2012 Bestselgerens verktøykasse, 2012 Hypnoterapeut og NLP Master Practitioner – 4 årig utviklingsprogram med ferdighetstrening med utvikling av 1.800 personer over 5 år. Ref.; Norges Beste Rekrutterer og FAFO rapport-forskning. Sertifisert til å anvende en rekke person- og teamrollekonsepter bl.a. Management Strategies. Har utarbeidet atferdsanalyser innen: Realasjonsanalyse, Teamanalyse og Lederstiler. Kay arbeider i dag som fagansvarlig rådgiver/terapeut og coach med “laserfokus” på headhunting, lederutvikling, salg og servicekvalitet. Han har over 20 års erfaring (17 000 timer) fra forbedrings-prosesser i næringslivet og er spesialist på adferdspsykologi og utvikling av mennesker. Dokumenterer topp resultater på salg, service og lederutvikling. Flere av Kay‘s kunder har doblet-tredoblet sin omsetning og blitt Gasellebedrifter. Han er kjent for å kvalitetssikre utviklingsprosesser. Kay sine bøker er blitt godkjent fra Høgskolen med totalt 30 studiepoeng. Han er også vært inne som faglærer på Markedshøgskolen innen Personlig salg og Relasjonsledelse. Bestselgerseien 1-4 er også nå blitt brukt som dokumentasjon innen salg og servicekvalitet og blitt ISO godkjent gjennom bedriften SKANEM
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s