har du blitt testet til å være «en person profil»? Ps.du har en primære og tre sekundære🤓

 

PROFILER

1- MÅLRETTET INDIVIDUALIST
Den Målrettede Individualisten er sjelden, eksotisk, intuitiv, initiativrik, ekstremt utadvendt, ambisiøs, pågående, smart, kreativ/ustrukturert, og har uvanlig god selvtillit. Vedkommende kan mangle hemninger, etiske normer og være temmelig selvorientert. Han/hun kan også være en dreven og freidig taktikker som bruker de midler som er til rådighet for å nå sine mål.

Målet og intet annet har fokus og virkemidler kan raskt endres etter situasjon. På sitt beste kan en Målrettet Individualist verbalt overbevise selv den mest skeptiske til å tro på sine idéer. Hans/hennes troverdighet, målrettethet og engasjement gjør vedkommende i stand til å selge sand i Sahara om det gjelder.

2- GRÜNDER
Gründeren er svært utadvendt, intuitiv, dominerende, resultatorientert, forandringsvillig, aktiv, krevende, idérik, frispråklig, energisk og utålmodig. Vedkommendes målbevissthet er betydelig og arbeidsviljen formidabel. Gründeren stiller strenge krav til seg selv og de rundt seg, og kan være kritisk til andres tempo og prioritering.

Han/hun er svært utålmodig for å få frem resultater. Gründeren yngler stadig nye idéer i forhold til hva vedkommende for tiden er opptatt av. Han/hun er full av selvtillit, har et stort vinnerinstinkt og tar ikke uten videre et nei for et nei. Gründeren er alltid i farten og det skjer noe rundt vedkommende hele tiden.

På grunn av hans/hennes direkte, raske, resultatorienterte og noen ganger kritiske væremåte, kan andre rundt føle seg lite sett og/eller hørt. Han/hun er vesentlig mer saks- enn personorientert.

3- DYNAMISK OVERTALER
Den Dynamiske Overtaler er en utadvendt, sosial, fantasirik, intuitiv, overtalende, humørfylt, taktisk, hjelpsom, sjarmerende, humoristisk og tilpasningsdyktig person. Vedkommende er rask, idérik og søker stadig nye løsninger på så vel praktiske som teoretiske problemstillinger. Han/hun har en åpen, aktiv og direkte uttrykksform, og selvtilliten er betydelig. Derfor kan vedkommende lett ta ledelsen i grupper og team.

I blant kan Den Dynamiske Overtaler ha godt av noen som trekker han/hun ned på jorda når vedkommende bygger sine luftslott, og tidsbevisstheten kan også ha godt av litt jording. Ansvar og innflytelse er noe Den Dynamiske Overtaler både ønsker og tar. På grunn av sin dynamiske natur trenger vedkommende i blant klare strategier og rammer for ikke å løpe fra, eller kjøre over andre.

Han/hun trenger stadige nye utfordringer og endringer, og store muligheter for variasjon og fri utfoldelse for å bli værende i et arbeidsforhold over tid. I sitt vesen er Den Dynamiske Overtaler igangsetter og motivator med en sterk evne til å få andre med seg, også på ikke oppgåtte stier. Da Den Dynamiske Overtaler kan være veldig taktisk er han/hun ofte sikker på at det blir slik vedkommende ønsker til slutt.

4- KREATIV INSPIRATOR
Den Kreative Inspirator er utadvendt, impulsiv, visjonær, nyskapende, idérik, åpen, direkte, leken, entusiastisk og sosial, og mer fokusert på person enn sak. Vedkommende har god selvtillit, er åpen og pågående som kommunikator og får lett med seg andre på idéer. Budsjettansvar og arbeid som krever detaljfokus kan med fordel overlates til andre, men vedkommende har mer enn nok kapasitet til å ta slikt ansvar om det kreves. Evnen til å stimulere idéskaping og innovasjon er oftest unik.

Han/hun har en fenomenal evne til å huske det som er viktig og det som har blitt sagt. Den Kreative Inspiratoren har også unike evner til å bearbeide og underbygge nye tanker og idéer på en vellykket måte. Vedkommende er svært ansvarssøkende og er en igangsetter, markedsfører og sambandsoffiser i én og samme person.

5- TEAMUTVIKLER
Teamutvikleren er ansvarssøkende, igangsettende, utadvendt, pågående, aktiv, nøktern, direkte, svært målbevisst og har god selvtillit. Vedkommende er en dyktig delegerer med naturlig autoritet som tenker langsiktig og er en menneskekjenner med gode evner til å forstå medarbeidernes sterke og svake sider. Han/hun er flink til å hente frem «gullet» i sine medarbeidere ved å inspirere og motivere dem til å jobbe sammen i team mot felles mål. Teamutvikleren har et godt blikk for nødvendigheten av fornyelse og omstilling.

6- TUSENKUNSTNER
Tusenkunstneren er ansvarsvillig, konstruktiv, nyskapende, ambisiøs, uavhengig, utholdende, intuitiv, relasjonsbyggende og samler støttespillere. Han/hun er god til å tenke taktisk, men effektiviteten i utførende arbeid kan være litt variabel, betinget av dagens inspirasjon og jobbinnhold. Tusenkunstneren er som navnet tilsier allsidig, har mange interesser som gjerne skifter ofte, kan mye om mye, mener mye om mye og ser folk an.

Vedkommende liker bedre å sette i gang prosesser enn å avslutte dem, og kan legge for dagen et imponerende engasjement når saken/oppgaven/personen interesserer ham/henne. Om Tusenkunstneren blir spurt om hvor ”noe” er på det rotete skrivebordet, eller i det tilsynelatende kaos vedkommende har rundt befinner seg, vil han/hun som regel forklare at de har sitt eget system i kaoset, og deretter finne frem det som etterspørres. Nesten alltid….

7- MÅLBEVISST SELGER
Den Målbevisste Selger er utadvendt, spontan, tolerant, nysgjerrig, snakkesalig, oppsøkende, idérik, rask, kreativ, selvstendig og endringsvillig. Han/hun har en åpen og inkluderende atferd, skaper tillit rundt seg og er ansvarsbevisst. Den Målbevisste Selger setter seg mål og fullfører gjerne disse.

Han/hun ser sjelden problemer og tar motstand eller utfordringer på strak arm, samtidig som vedkommende ikke er glad i rutine og gjentagelse. Den Målbevisste Selger har lett for raskt å oppsøke nye utfordringer. Vedkommende har stor arbeidskapasitet, er ikke redd for å ta et ekstra tak og trives med å ha mange baller i luften samtidig. Den

Målbevisste Selger er glad i frihet i sin funksjon, tar gjerne endringer på sparket og er ikke spesielt strukturert. Likevel får han/hun jobben unna grunnet sin store arbeidskapasitet og positive innstilling.

8- KREATIV INDIVIDUALIST
Den Kreative Individualisten er en person som er selvstendig, kreativ og intelligent. Det han/hun kan mangle av interesse for detaljer og logikk, kompenseres med et godt overblikk av situasjonen. System, Orden og Struktur (SOS) er erstattet med en fabelaktig evne til å løse oppgaver på sparket, og han/hun kan være særdeles fokusert når vedkommende engasjerer seg i en ny idé. Den Kreative

Individualisten er en utradisjonell og initiativrik person med sterk tro på egne idéer. Mange kan derfor oppleve vanskeligheter med å presentere egne forslag for vedkommende da han/hun har sterk tro på egne idéer og løsninger. Den Kreative Individualisten er mer utadvendt enn innadvendt, uten å være spesielt sosial, og derfor må vedkommende ofte bruke sin intelligens og sitt overblikk når han/hun deltar på den sosiale arena.

Den Kreative Individualisten trenger frie hender og stort spillerom for å kunne blomstre og trives på arbeidsplassen og i livet ellers. Når disse kriteriene er oppfylt, vil vedkommende levere solide resultater og nyskapende løsninger. Den Kreative Individualistens selvstendige og kreative natur gjør han/henne til en stor ressurs i innovative og/eller hektiske og dynamiske miljøer hvor de blir verdsatt sine egenskaper.

image

9- DIPLOMAT
Diplomaten er en lojal, løsningsorientert, jovial, utadvendt, utholdende, åpen og trivselskapende person. Vedkommende har naturlige autoritet og er lett i sentrum av begivenheter. Han/hun balanserer godt mellom perfeksjon og frihet, og har lett for å skifte gir og gå fra kreativ oversikt til analyse.

Diplomaten er en meget god relasjonsbygger og sosial interaksjon har hovedfokus framfor sak og mål. Vedkommende beholder roen i opphetede diskusjoner og har som mål at alle skal være fornøyd. Han/hun tåler konstruktiv tilbakemelding uten å gå raskt i forsvar. Diplomaten er en god administrator/lagspiller og er ikke unødig kritisk overfor andre, men kan si fra om vedkommende føler noe ikke stemmer.

10- ADMINISTRATOR
Administratoren er praktisk, ryddig, grundig, mål- og ansvarsbevisst, rett fram, pålitelig, stødig, stabil og har godt overblikk. Vedkommende er tydelig i sin kommunikasjon og egner seg ofte godt som organisator og fullfører. Han/hun verdsetter orden, lojalitet og effektivitet, og er opptatt av rettferdighet.

Administratoren har stor arbeidskapasitet, liker å ha klare rammebetingelser, er rimelig ambisiøs og liker ikke å føle seg undervurdert. Vedkommende ønsker frihet under ansvar, vil gjerne både planlegge og gjennomføre, og legger sin ære i å levere som forventet, helst uten å føle seg detaljstyrt eller kontrollert. Da de fleste Administratorer har midtstilt tenkestil vil de kunne være brobyggere og bindeledd mellom mennesker med ulik tenkestil.

11- UFORMELL SAMSPILLER
Den Uformelle Samspiller er utadvendt, sosial, positiv, intuitiv, velvillig, unngår konflikter og har lett for å bli likt. Han/hun har et ønske om å bli likt av alle og har lett for å kommunisere med de fleste. Vedkommende kan til tider virke ustrukturert og tar gjerne uforutsette situasjoner på sparket.

Den Uformelle Samspiller har sterke instinkter og handler som oftest på intuisjon. For at vedkommende skal føle seg trygg og trives må han/hun ha stabilitet og frihet i forhold til sin sosiale, uformelle og spontane natur. Om situasjonen krever det kan Den Uformelle Samspiller vise betydelige taktiske ferdigheter, og da vedkommende er svært utadvendt kan enkelte oppfatte han/henne som selvopptatt, selvhøytidelig og i enkelte tilfeller som en intrigemaker.

12- ALLSIDIG PRAKTIKER
Den Allsidige Praktiker har god arbeidskapasitet, er metodisk, jordnær, pragmatisk, selvstendig, utholdende, tålmodig, ansvarsbevisst og effektiv. Han/hun er i store trekk grundig og løser oppgavene med sitt praktiske skjønn mer enn gjennom å være analytisk.

Får Den Allsidige Praktikeren utfordringer på det dagligdagse plan være seg på jobb eller i fritid, vil vedkommende først forsøke å finne praktiske løsninger på oppgavene selv, framfor å spørre andre. Ved store endringer og fornyelse er det viktig at Den Allsidige Praktiker på forhånd får god informasjon om prosessen som venter, slik at hans/hennes behov for trygghet og stabilitet blir ivaretatt.

13- FAGANSVARLIG
Den Fagansvarlige er selvstendig, stabil, ambisiøs, energisk, målrettet, grundig, ansvarsbevisst, seriøs, logisk og bestemt. Han/hun jobber hardt for å nå sine mål, stiller høye krav til sine kollegaer og medarbeidere, og er gjerne mer opptatt av faglige mål enn av nyorientering. Pågangsmotet er ofte betydelig og vedkommende har stor utholdenhet og evne til å drive prosesser gjennom.

Han/hun trives best når arbeidsmiljøet preges av System, Orden og Struktur (SOS). Seriøsitet og selvstendighet i kombinasjon med faglige ambisjoner er Den Fagansvarliges viktigste verdier. Vedkommende er uavhengig av natur, tenker logisk/analytisk og er nesten alltid grundig. Da hun/han vanligvis er energisk og svært ansvarsbevisst ønsker Den Fagansvarlige gjerne å vise sitt potensial i jobben.

14- SERVICEYTER
Serviceyteren er lojal, arbeidsom, pålitelig, effektiv, positiv, fleksibel, tilpasningsdyktig, mer personorientert enn saksorientert, imøtekommende, hjelpsom og innordnende. Han/hun har lett for å omgås andre og er avslappet og lyttende når dette er nødvendig. Serviceyteren er åpen, redelig og tillitsvekkende og takler konflikter greit.

Vedkommende har god sans for orden og system. Serviceyteren er ingen typisk nyskaper, og er dyktigere til å etablere en god atmosfære i en stabil organisasjon, enn til å skape noe helt nytt. Han/hun er til å stole på og legger sin ære i å levere det som forventes og gjerne litt til, uten å skryte av det. På den annen side er Serviceyteren positiv til forandringer, bare endringene er logiske og tydelig kommunisert.

15- MÅLBEVISST SYSTEMATIKER
Den Målbevisste Systematiker er lojal, stabil, forsiktig, grundig, arbeidsom, korrekt, logisk, strukturert, rasjonell, vurderende, analytisk, saksorientert, kvalitetsbevisst og nøyaktig. Han/hun fokuserer mer på sak enn på person, holder sine frister, er arbeidsom, og legger sin ære og sin lojalitet i å levere fra seg ordentlige og kvalitetssikrede resultater.

Vedkommende trives best når arbeidsmiljøet preges av System, Orden og Struktur (SOS). Den Målbevisste Systematiker jobber naturlig nok systematisk for å nå sine mål, stiller krav til sine medarbeideres fagkunnskap og er som oftest mer opptatt av faglige mål enn av nyorientering.

 

16- MÅLRETTET LOGIKER
Den Målrettede Logiker er ambisiøs, seriøs, saksrettet, systematisk, fordypende, nøyaktig, analytisk og omstendelig. Vedkommende liker å ha kontroll med sine gjøremål, og arbeider best når han/hun har nok tid til å være grundig. Forutsigbarhet og stabilitet er viktige rammevilkår for at han/hun skal trives, og Den Målrettede Logiker kan grunnet sin høye faglige kunnskap være en utmerket prosjektleder.

17- DETALJORIENTERT PÅDRIVER
Den Detaljorienterte Pådriveren er grundig, resultatorientert, analytisk, åpen for nytt, ambisiøs, arbeidsom, uavhengig, initiativrik, direkte og ansvarssøkende. På grunn av sin engasjerte natur vil han/hun balansere mellom ut- og innadvendthet, men kan i rette omgivelser være blant de mer utadvendte.

Når han/hun arbeider med en sak, stiller vedkommende svært høye krav til seg selv og sine medarbeidere, og kan noen ganger oppfattes som temmelig kravstor av andre. Dette er en svært arbeidsom og grundig person som ønsker å levere feilfrie resultater som ikke skal kunne kritiseres av noen. Målfokus, kontroll, kvalitet og saksorientering er også viktige trekk ved Den Detaljorienterte Pådriveren.

18- ANALYTIKER
Analytikeren er som regel mer innadvendt enn utadvendt, vanligvis detaljrettet, analytisk, realistisk, systematisk og stabil. Vedkommende vet hvor alt befinner seg til enhver tid og kan kanskje huske ord for ord hva som ble sagt i siste samtale. Samtidig kan han/hun iblant virke ganske distansert og er gjerne følsom for konstruktiv tilbakemelding.

Analytikeren er opptatt av å vurdere oppgaver og konsekvenser grundig. Han/hun har stort fokus på å være faglig oppdatert og vil på grunn av sine detaljkunnskaper kunne virke temmelig bestemt i både faglige og personlige spørsmål. Da Analytikeren tilhører den Kvalitetssøkende familien og er grundig, logisk og systematisk går vedkommende sjelden fra halvgjort jobb.

19- LOJAL LAGSPILLER
Den Lojale Lagspiller er en person som er arbeidsvillig, lojal, pliktoppfyllende med sterk sans for orden og ryddighet. Han/hun er punktlig, pålitelig og trives godt med selvstendig arbeid om det finnes faste rammer og tydelige instruksjoner. Dette er viktig for vedkommende fordi han/hun kan ha en iboende frykt for eventuelle konsekvenser.

Vedkommende oppfattes gjerne som litt innadvendt, men er allikevel et typisk følelsesmenneske med relativt tydelig kroppsspråk som viser hvordan han/hun har det. Den Lojale Lagspiller kan trives og blomstre i rutinearbeid om jobben vedkommende gjør blir oppmuntret og anerkjent av kollegaer og ledere.

Når han/hun finner en jobb vedkommende trives i, blir Den Lojale Lagspiller gjerne værende der i mange år uten at det går ut over arbeidsinnsatsen og kvaliteten i arbeidet. Vedkommende møter opp i god tid til avtaler eller arbeid, og legger gjerne ned en ekstrainnsats om det blir verdsatt.

Han/hun har et ønske om å gjøre alt riktig og korrekt, noe som resulterer i høy arbeidsinnsats for de rette arbeidsgivere.

20- PERFEKSJONIST
Perfeksjonisten er kvalitetssøkende, arbeidsom, grundig, saksorientert, ordenspreget, nøyaktig, forsiktig, detaljrettet, systematisk, fokusert, omstendelig og stiller høye krav til seg selv. Vedkommendes fokus på detaljer kan virke tidkrevende i teamarbeid.

Han/hun er tydelig saksrettet og kan ha utfordringer i et sosialt samspill da vedkommende ofte er ganske innadvendt og vanligvis søker trygghet. Perfeksjonisten lytter gjerne til faglig sterke autoriteter, og har en sterk indre motivasjon til å levere det vedkommende tror forventes av resultat og standard.

Kvaliteten på avsluttet arbeid kan for han/hun være viktigere enn å holde tidsfrister. Ønsket om/behov for System, Orden og Struktur (SOS) er betydelig.

Kay Ellingsen🍒

Nordic Business Academy

Se på våre nye hjemmesider: nordicbusinessacademy.no

Om kayelling

Jeg har vært så heldig å kunne omstilt og utviklet en kundemasse på 20.000 personer i 1.200 bedrifter. Dette har gjort at jeg kanskje er en av de mest erfarne “utviklere” i skandinavia innen vekst. Jeg er serifisert som hypnoterapeut og er også medlem hos Dansk Hypnose Fælles Forbund. Forfatter av fagbøker innen salg, service og prestasjonsledelse (Situasjonsbestemt ledelse); Bestselgerens 24 ferdigheter, 2012 Bestselgerens kommunikasjon, 2012 Prestasjonsledelse av Bestselgeren, 2012 Bestselgerens verktøykasse, 2012 Hypnoterapeut og NLP Master Practitioner – 4 årig utviklingsprogram med ferdighetstrening med utvikling av 1.800 personer over 5 år. Ref.; Norges Beste Rekrutterer og FAFO rapport-forskning. Sertifisert til å anvende en rekke person- og teamrollekonsepter bl.a. Management Strategies. Har utarbeidet atferdsanalyser innen: Realasjonsanalyse, Teamanalyse og Lederstiler. Kay arbeider i dag som fagansvarlig rådgiver/terapeut og coach med “laserfokus” på headhunting, lederutvikling, salg og servicekvalitet. Han har over 20 års erfaring (17 000 timer) fra forbedrings-prosesser i næringslivet og er spesialist på adferdspsykologi og utvikling av mennesker. Dokumenterer topp resultater på salg, service og lederutvikling. Flere av Kay‘s kunder har doblet-tredoblet sin omsetning og blitt Gasellebedrifter. Han er kjent for å kvalitetssikre utviklingsprosesser. Kay sine bøker er blitt godkjent fra Høgskolen med totalt 30 studiepoeng. Han er også vært inne som faglærer på Markedshøgskolen innen Personlig salg og Relasjonsledelse. Bestselgerseien 1-4 er også nå blitt brukt som dokumentasjon innen salg og servicekvalitet og blitt ISO godkjent gjennom bedriften SKANEM
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s