Det viktigste er å ha selvinnsikt, kunne styre i riktig retning, utvikle andre og ha en positiv påvirkning.

 

Vi har valgt ut følgende syv ferdighetene for ledelse som vi anbefaler deg å bruke for å bedre samarbeidsforholdene med dine medarbeidere.

Du velger selv hvilke egenskaper
du vil jobbe med og hvordan du vil utvikle dine ledelsesferdigheter. Her omtales ros, råd, korrigering, utvikle, delegere, utfordringer og beslutninger

1. Ros😊
Alle har behov for ros. I flg. en studie av Bjørn Lau ved Statens arbeidsmiljøinstitutt har 10 prosent høy risiko for å bli syke, fordi de ikke får den anerkjennelse de synes at de
fortjener. Siden denne følelsen er subjektiv og hver enkelt vektlegger ulikt hva som er viktig for oss, må du som leder kjenne den enkelte medarbeiders mål og atferdsmønster.

Folk føler seg mest satt pris på når de får ros som anerkjenner deres sterkeste sider. En rød kan få ros for å se problemer før andre, en gul kan roses for sine evner til å finne løsninger og se muligheter, en grønn for sin utholdenhet og
sine ferdigheter til å skape samhold i organisasjonen, en blå kan roses for sin evne til å kvalitetssikre prosedyrer og følge avtaler.

Den kunnskap du som leder har om folks atferd, gjør det mulig for deg å velge måter å rose på som når inn til mottagerens hjerte.

2. Råd😊
Dine råd kan gis direkte og indirekte, kan formuleres som oppfordring, valg eller pålegg. En rød medarbeider tåler en kommando, mens en gul medarbeider føler seg tråkket på av de samme ordene fordi den gule opplever utsagnene som brutal konfrontering.

Pakker du inn budskapet i inkluderende vendinger, kan den ildrøde avfeie deg med at du farer med snikksnakk og kommer med ullent budskap. Samtidig kan du virke overdrevent
pratsom på den blå som synes småprat og
uformell tale er bortkastet føleri. Kom til saken, men vokt din tunge: Vi er da korrekte!

Den gule kan føle seg utfrosset av den blå formelle tonen og den røde synes at diplomatisk veloverveid tale er som å gå over bekken etter vann. Trår du feil, kan du som leder stå der som en kastrert hannkatt og ikke forstå noe
som helst av lidenskapens spill.

Du mangler kulturell musikalitet. Behersker du speiling, leading pacing, vil du derimot oppfattes som organisasjonens Benjamin Zander. Han var dirigent for Boston Philharmonic Orchestra og måler sin suksess i antall skinnende øyne. Det var ikke alltid slik.

Vendepunkt kom da han spurte seg selv: Hvem er jeg som ikke får øynene til å skinne?

Evnen til selvrefleksjon er en av den suksessfulle lederes viktigste egen- skaper. Og får du formulert din rådgivning slik at din medarbeider selv stiller seg de gode spørsmålene, vil du nå langt innen ledelse.

Du kommer lenger med ti gode spørsmål enn ti gode svar.

3. Korrigering😊
Folk kan reagere bedre på korreksjoner hvis du gjør det på en måte som svarer på deres behov. Folk som frykter uberettiget
kritikk (blå) vil reagere sterkere på direkte korrigeringer enn folk som i liten grad bryr seg om kritikk (gule). På den annen side må korreksjonene være krystallklare overfor den siste kategorien med ett viktig unntak: De gule frykter mest kritikk som går på person.

De takler greit prestasjonskritikk, men ikke devaluer dem. Velg indirekte korreksjoner av grønne og blå. Det som er sant nok for en rød og gul, kan være direkte løgn for en blå.

4. Utvikle😊
Folk stiller ulike krav til mengden av styring, støtte og informasjon. Dette må du ta hensyn til når nye ferdigheter skal læres og mestres. Den blå vil reagere positivt om han/hun får en lang samtale med en masse detaljinfor-
masjon, mens den røde vil ha sluttsvaret i overskriftsform og komme seg videre i jakten på resultater.

5. Delegere😊
Røde har som mål å ha store frihetsgrader. Du må delegere. Den gule må du kontrollere at gjennomfører, men gi kreativt spillerom. Du begrenser rammene på handlingsrommet på kritiske punkter, men lar han/hun beholde fri- heten på andre.

Den grønne trenger trygghet og vil gjerne ha en trinnvis fremgangsmåte.
Den blå vil helst gjøre sine analyser i fred og er god til det, men du må begrense tidsbruken og være tydelig på kvalitetsnormen: Bra er
godt nok. Det beste er salgets verste fiende.

Du kan alltid kvalitetssikre deg bort fra lønnsomhet.

6. Utfordringer😊
Folk samarbeider mest effektivt når de forstår hverandres atferd. Det gjelder definitivt når dere skal løse utfordringer sammen. Da trengs gul kreativitet for å se muligheter, blå kritisk analyse for å unngå tapsbomber, rød gjennomføringskraft for å rekke lønnsom-
hetstoget og grønt lim for å holde ut og tåle konkurransen i markedet.

7. Beslutninger😊
En beslutning som baseres på ulike innfallsvinkler er mer robust enn en beslutning som fattes av like mennesker med de samme
synspunkter. Gul impulsivitet setter beslutninger på sakskartet, blå analyse reduserer risikonivået.

Grønn metodikk kvalitetssikrer prosessen. Rød drivkraft sørger for at en beslutning faktisk blir tatt selv om den ikke er 100 prosent sikker. På denne måten vil et team tørre å ta sjansen på å ta feil og derved bidra til effektive beslutninger innen rimelig tid med en akseptabel risikoprofil.

Ferdigheter er best tilegnet gjennom bevistgjøring og ferdighetstrening. Nå har du lest og blitt bevisst. Nå gjenstår å trene på ferdigheten. Hvordan har du tenkt å gjøre det?

Kay Ellingsen – Opplæringsansvarlig

91000 744

Kay.elling@gmail.com

Om kayelling

Jeg har vært så heldig å kunne omstilt og utviklet en kundemasse på 20.000 personer i 1.200 bedrifter. Dette har gjort at jeg kanskje er en av de mest erfarne “utviklere” i skandinavia innen vekst. Jeg er serifisert som hypnoterapeut og er også medlem hos Dansk Hypnose Fælles Forbund. Forfatter av fagbøker innen salg, service og prestasjonsledelse (Situasjonsbestemt ledelse); Bestselgerens 24 ferdigheter, 2012 Bestselgerens kommunikasjon, 2012 Prestasjonsledelse av Bestselgeren, 2012 Bestselgerens verktøykasse, 2012 Hypnoterapeut og NLP Master Practitioner – 4 årig utviklingsprogram med ferdighetstrening med utvikling av 1.800 personer over 5 år. Ref.; Norges Beste Rekrutterer og FAFO rapport-forskning. Sertifisert til å anvende en rekke person- og teamrollekonsepter bl.a. Management Strategies. Har utarbeidet atferdsanalyser innen: Realasjonsanalyse, Teamanalyse og Lederstiler. Kay arbeider i dag som fagansvarlig rådgiver/terapeut og coach med “laserfokus” på headhunting, lederutvikling, salg og servicekvalitet. Han har over 20 års erfaring (17 000 timer) fra forbedrings-prosesser i næringslivet og er spesialist på adferdspsykologi og utvikling av mennesker. Dokumenterer topp resultater på salg, service og lederutvikling. Flere av Kay‘s kunder har doblet-tredoblet sin omsetning og blitt Gasellebedrifter. Han er kjent for å kvalitetssikre utviklingsprosesser. Kay sine bøker er blitt godkjent fra Høgskolen med totalt 30 studiepoeng. Han er også vært inne som faglærer på Markedshøgskolen innen Personlig salg og Relasjonsledelse. Bestselgerseien 1-4 er også nå blitt brukt som dokumentasjon innen salg og servicekvalitet og blitt ISO godkjent gjennom bedriften SKANEM Bestselgerskolen.no fra Nordic Business Academy blir lansert som den første fagskole/nettskole med digitale lærere med høy faglig kunnskap og bransje erfaring.
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s